990-5910F-025

Włączanie protokołów SNMP

 1. Uzyskaj dostęp do sieciowego interfejsu zarządzania za pomocą adresu IP (lub nazwy DNS, jeżeli jest skonfigurowana).
 2. Podaj nazwę użytkownika i hasło. Domyślna nazwa użytkownika i hasło to apc. Przy pierwszym logowaniu pojawi się monit o zmianę tego hasła.
 3. Aby włączyć protokół SNMPv1:
  1. Przejdź do menu Konfiguracja > Sieć > SNMPv1 > Dostęp , wybierz opcję Włącz i kliknij przycisk Zastosuj.
  2. Przejdź do menu Konfiguracja > Sieć > SNMPv1 > Kontrola dostępu i skonfiguruj parametry.
 4. Aby włączyć protokół SNMPv3:
  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Network (Sieć) > SNMPv3 > Access (Dostęp) , wybierz opcję Enable (Włącz) i kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
  2. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Network (Sieć) > SNMPv3 > Access Control (Kontrola dostępu) i skonfiguruj parametry.
  3. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Network (Sieć) > SNMPv3 > User Profiles (Profile użytkowników) i skonfiguruj parametry.
UWAGA: Ustawienia SNMPv1 lub SNMPv3 muszą być zgodne z ustawieniami bramki EcoStruxure IT Gateway lub StruxureWare Data Center Expert w karcie sieciowej 4, aby poprawnie komunikować się z bramką EcoStruxure IT Gateway lub StruxureWare Data Center Expert.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?