990-5910F-025

Konfiguracja wyłączania obciążeń

Wyłączanie obciążeń pozwala określić priorytet zasilania odbiorów przez UPS podczas pracy bateryjnej. Gdy opcja ta jest włączona, mniej krytyczne odbiory mogą być wyłączane poprzez sygnał z przekaźnika wyjściowego, który jest aktywowany podczas rozładowywania baterii. Mniej krytyczne odbiory zostaną ponownie zasilone, w momencie, gdy akumulatory będą naładowane oraz sygnał przekaźnika wyjściowego zostanie dezaktywowany.

  1. Skonfiguruj co najmniej jeden przekaźnik wyjściowy na potrzeby Wyłączania obciążeń. Patrz Konfiguracja przekaźników wyjściowych, aby uzyskać szczegółowe informacje.
  2. Wybierz kolejno opcje: Konfiguracja > Wyłączanie obciążeń .
  3. Wybierz opcję Włącz wyłączanie obciążeń.
  4. W polu Aktywuj przekaźnik wyjścia przy poziomie baterii (%) ustaw wartość dla stanu ładowania baterii, który będzie aktywował przekaźniki wyjściowe wyłączające obciążenia podczas rozładowywania baterii.
  5. W polu Dezaktywuj przekaźnik wyjścia przy poziomie baterii (%) ustaw wartość dla stanu ładowania baterii, który będzie dezaktywował przekaźniki wyjściowe wyłączające obciążenia podczas ładowania baterii. Ustawienie tej wartości na 0 spowoduje natychmiastową dezaktywację przekaźników wyjściowych wyłączających obciążenia, gdy zasilacz UPS wyjdzie z trybu pracy bateryjnej i rozpocznie się ładowanie baterii.
  6. W polu Opóźnienie wyłączenia przekaźnika wyjściowego (min) ustaw wartość opóźnienia (w minutach) dezaktywacji przekaźników wyjściowych wyłączających obciążenia. Ustawienie tej wartości na 0 spowoduje natychmiastową dezaktywację wyłączania obciążeń, gdy stan naładowania baterii osiągnie ustawiony próg dezaktywacji.
  7. Wciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
    Jeśli dla opcji Wyłączanie obciążeń nie skonfigurowano żadnego przekaźnika wyjściowego, pojawi się ostrzeżenie. Patrz Konfiguracja przekaźników wyjściowych, aby skonfigurować opcję Wyłączanie obciążeń na przekaźniku wyjściowym.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?