990-5910F-025

WYŁĄCZ falownik

WAŻNY: Spowoduje to wyłączenie zasilania obciążenia.
  1. Wybierz Sterowanie > Falownik > Falownik wyłączony .
  2. Wciśnij przycisk OK na ekranie potwierdzenia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?