990-5910C-025

Konfiguracja sieci

Sieć może być skonfigurowana dla zintegrowanej karty sieciowej (NMC).

 1. Stuknij przyciski Konfiguracja > Sieć > Zintegrowana karta NMC IPv4.
  1. Ustaw opcję Tryb adresu na Ręczny, Protokół BOOTP lub DCHP.
  2. Możesz również wyłączyć sieć, wybierając opcję Wyłącz zintegrowaną kartę NMC IPv4.
  3. Wciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
 2. Stuknij przyciski Konfiguracja > Sieć > Zintegrowana karta NMC IPv6.
  1. Ustaw opcję Tryb DHCPv6 na Adres i inne informacje, Tylko informacje niedotyczące adresu lub Nigdy Ipv6.
  2. Wybierz opcje Ręczna konfiguracja lub Automatyczna konfiguracja.
  3. Możesz również wyłączyć sieć, wybierając opcję Wyłącz zintegrowaną kartę NMC IPv6
  4. Wciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
QR code for this page

czy było to pomocne?