990-5910F-032

เปลี่ยน UPS จากการทำงานโหมดปกติไปเป็นการทำงานแบบบายพาสสถิต

  1. เลือก ควบคุม > โหมดการทำงาน > ถ่ายโอนไปยังการทำงานแบบบายพาส
  2. แตะ ตกลง บนหน้าจอยืนยัน
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?