990-5912D-025

Procedura instalacji dla zasilacza UPS Galaxy VS

System pojedynczy – pojedyncze zasilanie

Uproszczony układ równoległy 1+1 – Pojedyncze zasilanie

System pojedynczy – Podwójne zasilanie

Uproszczony układ równoległy 1+1 – Podwójne zasilanie

  1. Montowanie panelu obejścia serwisowego na ścianie.
  2. Przygotowanie panelu obejścia serwisowego na kable.
  3. Tylko w krajach, w których jest to wymagane: Usunięcie zwór neutralnych.
  4. Podłączanie kabli zasilających w systemie UPS 3:3.
  5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  6. Dodaj do produktu przetłumaczone etykiety bezpieczeństwa.
  7. Montaż końcowy.
Instrukcje dotyczące przenoszenia lub demontażu panelu obejścia serwisowego po zakończeniu montażu można znaleźć w sekcji Demontaż lub przeniesienie panelu obejścia serwisowego do nowej lokalizacji.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?