990-5913B-004

Tilslut strømkablerne

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Sluk UPS'en fuldstændigt inden DC kablerne og batterikablerne tilsluttes det klassiske batteriskab.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Fjern terminaldækslet i venstre side af batteriafbryderen.
 2. Før PE-kablet gennem bunden af det klassiske batteriskab, og tilslut PE-kablet.

  GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 3. Før DC kablerne gennem bunden af det klassiske batteriskab, og tilslut DC kablerne (DC+, DC-). Brug låseskiver (medfølger ikke), når du tilslutter DC kablerne.
 4. Sæt terminaldækslet på igen i venstre side af batteriafbryderen.
 5. Monter afbryderbeskyttelsespladerne igen.
 6. Forbind batterierne på hver hylde med de medfølgende kobberstænger eller kobberkabler som vist. Hver hylde tilsluttes på samme måde. Følg det diagram, der passer til din klassiske batteriskabskonfiguration.
  FARE
  Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  Batterierne kan udgøre en risiko for elektrisk stød og høj kortslutningsstrøm. Der skal tages følgende forholdsregler ved arbejde med batterier
  • Fjern ure, ringe eller andre metalgenstande.
  • Anvend værktøj med isolerede håndtag.
  • Brug beskyttelsesbriller, -handsker og -støvler.
  • Læg ikke redskaber og metalgenstande oven på batterierne.
  • Afbryd forbindelsen til opladningskilden, før batteriets polklemmer kobles til eller fra.
  • Undersøg, om batteriet er jordet ved en fejl. Hvis det er jordet ved en fejl, skal du fjerne kilden fra jorden. Hvis du rører ved et jordet batteri, risikerer du at få elektrisk stød. Risikoen for at få stød kan reduceres ved at fjerne sådanne jordforbindelser under installation og vedligeholdelse (gælder for udstyr og fjernopstillede batteriprodukter uden jordet forsyningskredsløb).
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

  GVSCBC7A

  GVSCBC7B

  GVSCBC7C

  GVSCBC10A2

  GVSCBC10B2

QR code for this page

Var dette nyttigt?