990-5913B-022

De stroomkabels aansluiten

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Schakel de voeding van de UPS volledig uit voordat u de DC- en batterijkabels op de klassieke batterijbehuizing aansluit.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
 1. Verwijder de contactkap van de linkerzijde van de batterijschakelaar.
 2. Leid de PE-kabel door de onderkant van de klassieke batterijbehuizing en sluit de PE-kabel aan.

  GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 3. Leid de DC-kabels door de onderkant van de klassieke batterijbehuizing en sluit de DC-kabels (DC+, DC-) aan. Gebruik sluitringen (niet meegeleverd) bij het aansluiten van de DC-kabels.
 4. Plaats de contactkap terug op de linkerzijde van de batterijschakelaar.
 5. Plaats de beschermingsplaten voor de schakelaar terug.
 6. Verbind de batterijen op elke plank met de meegeleverde koperen busbars of kabels zoals aangegeven. Elke plank wordt op dezelfde manier verbonden. Volg het diagram dat overeenkomt met de configuratie van uw klassieke batterijbehuizing.
  GEVAAR
  Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
  Batterijen kunnen gevaar voor elektrische schokken en een hoge kortsluitstroom opleveren. Bij het hanteren van batterijen moeten dan ook de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen
  • Leg horloges, ringen en andere metalen voorwerpen weg.
  • Gebruik geïsoleerd gereedschap.
  • Draag een veiligheidsbril, geïsoleerde handschoenen en veiligheidsschoenen.
  • Leg geen gereedschap of metalen onderdelen op batterijen.
  • Koppel de laadbron los voordat u batterijklemmen aansluit of loskoppelt.
  • Controleer of de batterij per ongeluk geaard is. Is deze geaard, verwijder dan de bron van aarding. Contact met een deel van een geaarde batterij kan tot elektrische schokken leiden. Het risico op een elektrische schok kan worden verminderd als dergelijke aardingen worden verwijderd tijdens installatie en onderhoud (van toepassing op apparatuur en op externe batterijvoedingen zonder een geaarde voedingsbron).
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

  GVSCBC7A

  GVSCBC7B

  GVSCBC7C

  GVSCBC10A2

  GVSCBC10B2

QR code for this page

Was dit nuttig?