990-5913E-004

Specifikationer

BEMÆRK
fare for skade på udstyret
I UPS-installationsmanualen kan du finde detaljerede specifikationer for UPS-systemet.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Specifikationer for det klassiske batteriskab

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Det klassiske batteriskab må kun bruges sammen med Galaxy VS UPS'en, Galaxy VL UPS'en eller Easy UPS 3-Phase Modular.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Op til to klassiske batteriskabe (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 eller GVSCBC10B2) kan sluttes til Galaxy VS UPS'en.
BEMÆRK: Minimum to klassiske batteriskabe og op til fire klassiske batteriskabe (GVSCBC10A2 eller GVSCBC10B2) kan sluttes til Galaxy VL UPS'en.
BEMÆRK: Op til fire klassiske batteriskabe (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 eller GVSCBC10B2) kan sluttes til Easy UPS 3-Phase Modular.
Kommerciel reference Batteritype Antal batteriblokke
GVSCBC7C XP12V1800* eller XP12-240 36
GVSCBC7D XP12-150 40
GVSCBC7E XP12-150 46
GVSCBC10A2 XP12-240 48
GVSCBC10B2 XP12-350 40

Udløserindstillinger

Udløserindstillinger skal kontrolleres under installationen. Indstil udløserindstillingerne i henhold til den relevante tabel nedenfor.

GVSCBC7C

UPS-klassifikation 20-50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Afbrydertype C25S3D + C253MG250D IR
Ir-indstilling 175 200 250 250
Im-indstilling 1250

GVSCBC7D

UPS-klassifikation 20 kW 30 kW 40-50 kW 60 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Afbrydertype C10S3D + C103MG080
Ir-indstilling 56 72 80 80 IR
Im-indstilling 400

GVSCBC7E

UPS-klassifikation 20-50 kW 60 kW 80 kW
Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Afbrydertype C25S3D + C253MG200D
Ir-indstilling 140 160 200
Im-indstilling 1000

GVSCBC10A2

UPS-klassifikation 20-60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Afbrydertype C25S3D + C253MG250D IR
Ir-indstilling 175 175 175 200 200 225 225 225 250 250 250
Im-indstilling 1250
UPS-klassifikation 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Effektfaktor 1
Afbrydertype C25S3D + C253MG250D
Antal klassiske batteriskabe 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
Ir-indstilling 225 250 225 250 225 250 250
Im-indstilling 1250

GVSCBC10B2

UPS-klassifikation 20-80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Afbrydertype C40S3TM320D
Ir-indstilling 224 224 256 288 288 320 320
Im-indstilling 1500
UPS-klassifikation 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Effektfaktor 1
Afbrydertype C40S3TM320D
Antal klassiske batteriskabe 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
Ir-indstilling 288 320 288 320 288 320 320
Im-indstilling 1500

Anbefalede kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 95 mm2.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.3 (52-C2) i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

Kabler til beskyttelsesjording (PE) er dimensioneret i overensstemmelse med tabel 54.3 i IEC 60364-4-54, artikel 543.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

GVSCBC7C

UPS-klassifikation 20-60 kW 80 kW 100 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 70 IR
DC PE (mm2) 25 35 35

GVSCBC7D

UPS-klassifikation 20-30 kW 40-50 kW 60 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 16 35 35
DC PE (mm2) 10 16 16

GVSCBC7E

UPS-klassifikation 20-60 kW 80 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 35 50
DC PE (mm2) 16 25

GVSCBC10A2

UPS-klassifikation 20-80 kW 100-120 kW 150 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 70 IR
DC PE (mm2) 25 35 35
UPS-klassifikation 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Effektfaktor

1
Antal klassiske batteriskabe 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
DC+/DC- (mm2) 70
DC PE (mm2) 35

GVSCBC10B2

UPS-klassifikation 20-60 kW 80-100 kW 120-150 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 95
DC PE (mm2) 25 35 50
UPS-klassifikation 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Effektfaktor

1
Antal klassiske batteriskabe 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
DC+/DC- (mm2) 70 95
DC PE (mm2) 35 50

Specifikationer for drejningsmoment

Boltstørrelse Drejningsmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Afstand

BEMÆRK: Afstandsmålene angives udelukkende af hensyn til luftgennemstrømning og tilgængelighed ved servicearbejde. Undersøg, om der er flere sikkerheds- og standardkrav, som gælder i lokalområdet.
BEMÆRK: Rummet skal holdes ventileret for at forhindre koncentration af den dihydrogen, der genereres af batteriskabet. Anbefalet minimum for luftgennemstrømning: 2,41 m3/t.

Forsendelsesvægt og -mål for klassisk batteriskab

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Vægt og mål for det klassiske batteriskab

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

Miljø

  Drift Opbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C -15 °C til 40 °C
Relativ luftfugtighed 0-95 %, ikke-kondenserende 10-80 %, ikke-kondenserende
Højde 0-1000 m  
Beskyttelsesklasse IP20
Farve RAL 9003, glansniveau 85 %

Overholdelse af regler og standarder

Sikkerhed IEC 62040-1: 2017, Udgave 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 1: Sikkerhedskrav
Ydeevne IEC 62040-3: 2011-03, 2. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 3: Metode til specificering af krav for ydeevne og test
Miljø IEC 62040-4: 2013-04, 1. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 4: Miljøaspekter – krav og rapportering
Mærker CE
Jordingssystem TN-C, TN-S, TT
Overspændingskategori OVCIII
Beskyttelsesklasse I
Forureningsgrad 2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?