990-91216D-025

Usunięcie zwory neutralnej

UWAGA: Zwora neutralna tworzy połączenie śrubowe przewodu neutralnego, aby uniknąć jego rozłączenia po otwarciu 4-biegunowych wyłączników.
UWAGA: Nie usuwaj zwór neutralnych podczas instalacji zasilacza Galaxy VS, jeśli nie wymagają tego lokalne przepisy. Usunięcie zwory neutralnej jest opcjonalne w przypadku instalacji zasilacza Galaxy VS.
UWAGA: Zawsze usuń zwory neutralne w przypadku instalacji zasilacza Easy UPS 3S i zasilacza Easy UPS 3S. Usunięcie zwory neutralnej jest obowiązkowe w przypadku instalacji zasilacza Easy UPS 3S i zasilacza Easy UPS 3S.
  1. Usuń zwory neutralne (kable i/lub szynoprzewody) między UOB1 i UOB2. Ponownie przykręć śruby w tym samym położeniu.
  2. Zdemontuj zworę neutralną na wyłączniku MBB (kabel lub szynoprzewód).

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?