990-91216D-023

Fjern den nøytrale krysskoplingen

MERK: Den nøytrale krysskoplingen danner en boltet tilkopling av den nøytrale, slik at den ikke koples fra når de 4-polede bryterne åpnes.
MERK: Fjern bare de nøytrale krysskoplingene i Galaxy VS-installasjoner hvis dette er et lokalt krav. Fjerning av nøytrale krysskoplinger er bare et alternativ for en Galaxy VS-installasjon.
MERK: Fjern alltid nøytrale krysskoplinger i en Easy UPS 3S-installasjon og i en Easy UPS 3M-installasjon. Fjerning av nøytrale krysskoplinger er obligatorisk i Easy UPS 3S- og Easy UPS 3M-installasjoner.
  1. Fjern de nøytrale krysskoplingene (kabel og/eller samleskinne) mellom UOB1 og UOB2. Monter skruene i samme posisjon igjen.
  2. Fjern de nøytrale krysskoplingene på MBB-en (kabel eller samleskinne).

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?