990-91260D-025

Procedura montażu

System z pojedynczym zasilaniem

System równoległy

PRZESTROGA
Ryzyko przechylenia
Nie demontuj wsporników transportowych z zasilacza UPS zanim nie będzie gotowy na mocowanie go do podłogi.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
 1. Instalacja zakotwiczenia przeciwwstrząsowego (opcja).
 2. Przygotowanie do montażu.
 3. Podłączanie kabli zasilających.
 4. Podłączanie przewodów sygnałowych.
 5. Podłączanie kabli sygnałowych z rozdzielnic i produktów pomocniczych innych firm.
 6. W przypadku układu równoległego:
  1. Zainstaluj kłódkę na wewnętrznym wyłączniku serwisowym IMB w pozycji otwartej na wszystkich zasilaczach UPS w układzie równoległym.
  2. Podłączanie kabli PBUS.
 7. Podłączenie zewnętrznych przewodów komunikacyjnych.
 8. Dodaj do produktu przetłumaczone etykiety bezpieczeństwa.
 9. Montaż końcowy.
Instrukcje dotyczące przenoszenia lub demontażu zasilacza UPS po zakończeniu montażu można znaleźć w sekcji Demontaż zasilacza UPS lub przeniesienie go do nowej lokalizacji.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?