990-91261D-004

Tilslut strømkabler fra et tilstødende modulært batteriskab

BEMÆRK: Strømleder til jording af udstyr/PE-kabel (0W49449), DC kabler (0W49426) og de nødvendige bolte og møtrikker til tilslutning af kablerne leveres sammen med det modulære batteriskab.
 1. Drej batteriafbryderen (BB) til positionen OFF (åben), og frakobl batteriterminalerne fra forsiden af batterimodulerne i de(t) modulære batteriskab(e).
 2. Fjern frontpladen på UPS'en.

  UPS'en set forfra

 3. Tilslut strømlederen til jording af udstyr/PE-kablet (0W49449) til G/PE-busbaren i UPS'en.
 4. Slut DC kablerne (0W49426) til DC busbarerne i UPS'en.
 5. Før strømlederen til jording af udstyr/PE-kablet og DC kablerne fra bagsiden af UPS'en mod forsiden og op langs mellemrummet mellem modulært batteriskab 1 og UPS'en.

  UPS'en set bagfra

 6. Før strømlederen til jording af udstyr/PE-kablet og DC kablerne ind i modulært batteriskab 1, og tilslut strømlederen til jording af udstyr/PE-kablet og DC kablerne i modulært batteriskab 1.

  Tilstødende modulært batteriskab 1 og UPS'en set forfra

 7. Sæt frontpladen på igen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?