990-91261E-032

การเตรียมการติดตั้ง

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ห้ามใช้สว่านเจาะหรือเจาะรูสายเคเบิลหรือท่อร้อยสายที่ติดตั้งเพลตเข้าสาย และห้ามใช้สว่านเจาะหรือเจาะรูในระยะใกล้กับ UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ และเดินสาย Class 2/SELV แยกจากสาย non-Class 2/non-SELV
 1. ถอดแผงควบคุมด้านหน้าออก
 2. สำหรับ UPS ที่ไม่ได้ติดตั้งโมดูลไฟฟ้าไว้: ติดตั้งโมดูลไฟฟ้า:
  1. ถอดสกรูในแต่ละด้านของชั้นวางโมดูลไฟฟ้าเปล่า
  2. ดันโมดูลไฟฟ้าลงในชั้นวาง
  3. ติดตั้งสกรูกลับเข้าไปที่แต่ละด้านของชั้นวาง
  ข้อควรระวัง
  โหลดหนัก
  โมดูลไฟฟ้าหนัก ต้องใช้สองคนยก
  • โมดูลไฟฟ้า 20 kW หนัก 25 กก. (55 ปอนด์)
  • โมดูลไฟฟ้า 50 kW หนัก 38 กก. (84 ปอนด์)
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
 3. ถอดฝาครอบด้านบนออก:
  1. ถอดสกรูและพลิกฝาครอบด้านบนขึ้น
  2. เลื่อนฝาครอบด้านบนไปทางด้านหลังเพื่อถอดออก ถอดแท็บที่ด้านหลังของฝาครอบด้านบนออกจากช่องใส่ที่ด้านหลัง UPS
 4. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก ถอดเทอร์มินัลแบตเตอรี่ออกจากด้านหน้าของโมดูลแบตเตอรี่
 5. สำหรับการติดตั้งตู้บายพาสการซ่อมบำรุง: ถอดแผงด้านขวาออก แผงด้านข้างจะติดตั้งกลับเข้าไปบนตู้บายพาสการซ่อมบำรุง
 6. สำหรับการติดตั้งด้วยตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน: ถอดแผงด้านซ้ายออก
 7. ถอดเพลตเข้าสายหลังและเพลตแปรงด้านหลังออกจาก UPS ซึ่งจะใช้สำหรับการเดินสายสัญญาณ

  มุมมองด้านหลังของ UPS

 8. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • สำหรับการติดตั้งโดยไม่มีท่อร้อยสายไฟ: ติดตั้งเพลตแปรงกลับเข้าที่เดิม
  • สำหรับการติดตั้งโดยมีท่อร้อยสายไฟ: เจาะรูในเพลตเข้าสายสำหรับท่อร้อยสาย ติดตั้งท่อร้อยสาย และติดตั้งเพลตเข้าสายกลับเข้าไปใหม่
 9. เดินสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV ผ่านเพลตแปรง/เพลตเข้าสายด้านหลังทางซ้ายและเข้าสู่ UPS
 10. เดินสายสัญญาณ Class 2/SELV ผ่านเพลตแปรง/เพลตเข้าสายด้านหลังตรงกลางและเข้าสู่ UPS
 11. เดินสายเคเบิลสื่อสารภายนอกที่เชื่อมต่อกับกล่องควบคุมผ่านเพลตแปรง/เพลตเข้าสายด้านหลังทางขวา และผ่านช่องเดินสายเคเบิลไปยังด้านหน้าของ UPS

  มุมมองด้านหลังของ UPS ที่ไม่มีท่อร้อยสายไฟ

  มุมมองด้านหลังของ UPS ที่มีท่อร้อยสาย

 12. ถอดท่อร้อยสายออกจากด้านหลังของ UPS
 13. ถอดเพลตหลังและเพลตเข้าสายด้านบนหรือด้านล่างออกจากท่อร้อยสาย
 14. เจาะ/ตอกรูสำหรับสายไฟ/ท่อร้อยสายที่ด้านบนหรือด้านล่างของเพลตเข้าสาย ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ไม่ได้ให้มา) หากเหมาะสม
 15. ติดตั้งเพลตเข้าสายด้านบนหรือด้านล่างกลับเข้าที่บนท่อร้อยสาย
 16. ติดตั้งท่อร้อยสายบน UPS โปรดทราบว่า ติดตั้งท่อร้อยสายในตำแหน่งถอยหลัง
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?