990-91261E-032

ข้อมูลจำเพาะสำหรับระบบ 400 V

ข้อมูลจำเพาะอินพุต 400 V

พิกัด UPS

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

แรงดันไฟฟ้า (V)

380/400/415

380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415

การเชื่อมต่อ

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE (เมนเดี่ยว)
สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, PE) WYE (เมนคู่)* *

ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

ช่วงความถี่ (Hz)

40-70

กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A)

20/19/18

29/28/27

39/37/36

58/55/53

77/73/70

93/92/88

ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

เพาเวอร์แฟกเตอร์อินพุต

0.99 สำหรับโหลดที่มากกว่า 50%
0.95 สำหรับโหลดมากกว่า 25%

ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI)

<3% ที่โหลดเชิงเส้นแบบเต็ม (สมมาตร)

อัตราการลัดวงจรต่ำสุด ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V

อัตราการลัดวงจรสูงสุด

65 kA RMS

การป้องกัน

การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ติดตั้งในตัว

ไต่ระดับ

สามารถตั้งโปรแกรมและปรับเปลี่ยนได้ 1-40 วินาที

ข้อมูลจำเพาะบายพาส 400 V

พิกัด UPS

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

แรงดันไฟฟ้า (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

การเชื่อมต่อ

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE

ช่วงแรงดันไฟฟ้าบายพาส (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

ช่วงความถี่ (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้)

กระแสบายพาสที่กำหนด (A)

16/16/15

24/23/22

32/29/28

47/45/43

62/59/57

78/74/71

กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

อัตราการลัดวงจรต่ำสุด ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V

อัตราการลัดวงจรสูงสุด

*

65 kA RMS

การป้องกัน

การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์
ข้อมูลจำเพาะฟิวส์ภายใน: อัตรา 200 A ค่าสูงสุด 5.25 kA2s

ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต 400 V

พิกัด UPS 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
แรงดันไฟฟ้า (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

การเชื่อมต่อ

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE)

การควบคุมแรงดันไฟเอาต์พุต

โหลดสมมาตร ± 1%
โหลดไม่สมมาตร ± 3%

โหลดเกินความสามารถที่จะรับได้

150% เป็นเวลา 1 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ)
125% เป็นเวลา 10 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ)
125% เป็นเวลา 1 นาที (ในการทำงานโดยใช้แบตเตอรี่)
110% อย่างต่อเนื่อง (การทำงานแบบบายพาส)
1000% เป็นเวลา 100 มิลลิวินาที (การทำงานแบบบายพาส)

การตอบสนองโหลดเชิงพลวัต

± 5% หลังจาก 2 มิลลิวินาที
± 1% หลังจาก 50 มิลลิวินาที

เพาเวอร์แฟคเตอร์เอาต์พุต

1

กระแสไฟเอาต์พุตที่กำหนด (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

อัตราการลัดวงจรต่ำสุด * ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V
อัตราการลัดวงจรสูงสุด * 65 kA RMS

ความสามารถในการลัดวงจรเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์

แตกต่างกันไปตามเวลา ดูค่ากราฟและตารางใน ความสามารถในการลัดวงจรของอินเวอร์เตอร์ (ไม่มีบายพาส)

การควบคุมความถี่ (Hz)

บายพาสซิงโครไนซ์ 50/60 Hz - ± 0.1% การทำงานอิสระ 50/60 Hz

อัตรา Slew แบบซิงโครไนซ์ (Hz/วินาที)

สามารถตั้งโปรแกรมได้เป็น 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6

ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (THDU)

<1% สำหรับโหลดเชิงเส้น
≤20 kW: <3% สำหรับโหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้น
>20 kW: <5% สำหรับโหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้น

การกำหนดลักษณะประสิทธิภาพเอาต์พุต (ตาม IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

โหลดตัวประกอบยอดคลื่น

2.5

โหลดเพาเวอร์แฟกเตอร์

จาก 0.7 แบบนำ ถึง 0.7 แบบตาม โดยไม่มีการลดอัตรา

ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ 400 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การป้องกันอุปกรณ์เก็บพลังงาน: อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้องตั้งอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เก็บพลังงาน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ค่าทั้งหมดอ้างอิงจากแบตเตอรี่ 40 บล็อก

พิกัด UPS 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 0–40%

80%

กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 100%

20%

กำลังไฟฟ้าการชาร์จสูงสุด (ที่โหลด 0-40%) (kW)

8

12

16

24

32

40

กำลังไฟฟ้าการชาร์จ (ที่โหลด 100%) (kW)

2

3

4

6

8

10

แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (VDC)

480

แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่กำหนด (VDC)

545

แรงดันไฟฟ้าบูสต์สูงสุด (VDC)

571

การชดเชยอุณหภูมิ (ต่อเซลล์)

-3.3mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ ≥ 25 °C – 0mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ < 25 °C

สิ้นสุดระดับแรงดันไฟฟ้าปล่อยประจุ (เต็มโหลด) (VDC)

384

กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (A)

22

33

43

65

87

109

กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขั้นต่ำ (A)

27

41

54

81

109

136

กระแสกระเพื่อม

< 5% C20 (เวลาทำงาน 5 นาที)

การทดสอบแบตเตอรี่

แมนนวล/อัตโนมัติ (สามารถเลือกได้)

อัตราการลัดวงจรสูงสุด

10 kA

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD)

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือประกายไฟฟ้า
UPS นี้เป็นไปตามมาตรฐาน OVCII (ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินคลาส II) ต้องติดตั้ง UPS นี้ในสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ OVCII เท่านั้น
  • หากติดตั้ง UPS ในสภาพแวดล้อมที่มีระดับ OVC สูงกว่า II จะต้องติดตั้ง SPD (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก) ไว้ที่ต้นทางของ UPS เพื่อลดประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินเป็น OVCII
  • SPD ต้องมีตัวบ่งชี้สถานะเพื่อแสดงให้ผู้ใช้เห็นว่า SPD ใช้งานได้หรือไม่ทำงานอีกต่อไปตามการออกแบบ ตัวบ่งชี้สถานะอาจเป็นภาพและ/หรือเสียง และ/หรืออาจมีความสามารถในการส่งสัญญาณระยะไกลและ/หรือหน้าสัมผัสเอาต์พุต ตามมาตรฐาน IEC 62040-1
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ข้อกำหนดของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก

เลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

คลาส ประเภท 2
แรงดันไฟฟ้า (Ur) 230/400 V, 277/480 V
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า (ขึ้น) < 2.5 kV
พิกัดการลัดวงจร (Isccr)* ตามระดับการติดตั้งที่คาดว่าจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
ระบบสายดิน* TN-S, TT, IT, TN-C
เสา 3P/4P ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าการต่อสายดิน
มาตรฐาน IEC 61643-11 / UL 1449
การตรวจสอบ ใช่

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ 400 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ และ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้าทั้งหมดที่บังคับใช้ ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ 50 ตร.มม.
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

จำนวนการเชื่อมต่อสายเคเบิลสูงสุดต่อบัสบาร์: 2 ในบัสบาร์อินพุต/เอาต์พุต/บายพาส; 2 ในบัสบาร์ DC+/DC-; 4 ในบัสบาร์ N; 5 ในบัสบาร์ PE

หมายเหตูู: การป้องกันกระแสไฟสูงเกินมีระบุไว้พร้อมส่วนประกอบอื่น

ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง B.52.3 และตาราง B.52.5 ของ IEC 60364-5-52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • ตัวนำไฟฟ้า 90 °C

  • อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C

  • การใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดง

  • วิธีการติดตั้ง C

ขนาดสายเคเบิล PE ตามตาราง 54.2 ของ IEC 60364-4-54

หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC

หมายเหตูู: ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำและขนาดสายเคเบิลสูงสุดที่อนุญาตอาจแตกต่างกันไปในผลิตภัณฑ์เสริม ผลิตภัณฑ์เสริมบางรายการรองรับสายอะลูมิเนียม โปรดอ้างอิงคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เสริม
หมายเหตูู: ขนาดสายเคเบิล DC ที่ระบุไว้ในที่นี้เป็นเพียงคำแนะนำ — ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงในคู่มือการแก้ปัญหาแบตเตอรี่สำหรับขนาดสายเคเบิล DC ขนาดสายเคเบิล DC PE และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิล DC ตรงกับอัตราของเบรกเกอร์แบตเตอรี่
หมายเหตูู: สายตัวนำนิวทรัลเป็นขนาดที่รองรับกระแสได้ 1.73 เท่าของกระแสสายตัวนำเฟสในกรณีที่มีสัญญาณฮาร์โมนิกสูงจากโหลดแบบไม่เชิงเส้น หากคาดว่ามีกระแสไฟฟ้าแบบไม่มีฮาร์โมนิกหรือมีฮาร์โมนิกน้อย สามารถกำหนดขนาดสายนิวทรัลได้ตามนั้น แต่ไม่น้อยกว่าสายเฟส

ทองแดง

พิกัด UPS 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
เฟสอินพุต (ตร.มม.)

6

6

10

16

25

35

อินพุต PE (ตร.มม.2)

6

6

10

16

16

16

เฟสบายพาส / เอาต์พุต (ตร.มม.)

6

6

10

16

25

25

บายพาส PE/เอาต์พุต PE (ตร.มม.)

6

6

10

16

16

16

นิวทรัล (ตร.มม.)

6

10

16

25

35

50

ค่า DC+/DC-* (ตร.มม.)

6

10

16

25

35

50

DC PE (ตร.มม.)

6

10

16

16

16

25

การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
สำหรับระบบขนาน ต้องตั้งค่าลบล้างฉับพลัน (Ii) ไม่เกิน 800 A ติดฉลาก 885-92557 ไว้ข้างเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าอัปสตรีมเพื่อแจ้งให้ระวังอันตราย
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: สำหรับกฎระเบียบในท้องถิ่นที่กำหนดให้ใช้เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าแบบ 4 ขั้ว ถ้าหากคาดว่าสายนิวทรัลจะต้องรองรับกระแสสูงเนื่องจากโหลดแบบไม่เชิงเส้นระหว่างสายไฟ-สายนิวทรัล เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าจะต้องมีพิกัดตามกระแสนิวทรัลที่คาดหมาย
ประกาศ
ความเสี่ยงจากการทำงานของอุปกรณ์โดยไม่ได้ตั้งใจ
หากอุปกรณ์ป้องกันที่ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าตกค้าง (RCD-B) ถูกนำมาใช้ไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดเพื่อป้องกันความผิดปกติของกราวด์ RCD-B จะต้องมีขนาดเพื่อไม่ให้ตัดกระแสรั่วไหลของผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งอาจสูงถึง 62 mA
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดสำหรับ IEC และการลัดวงจรขั้นต่ำจากเฟสสู่ดินที่เทอร์มินัลอินพุต/บายพาสของ UPS

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดกระแสเกิน (และการตั้งค่า) ต้องมีขนาดเพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาตัดการเชื่อมต่อภายใน 0.2 วินาทีสำหรับกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเฟสสู่ดินที่คาดไว้ขั้นต่ำที่คำนวณหรือวัดที่ขั้วต่ออินพุต/บายพาสของ UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
รับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดกับเบรกเกอร์ที่แนะนำ (และการตั้งค่า) จากตารางด้านล่าง

การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V IEC

IkPh-PE คือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเฟสสู่ดินต่ำสุดที่ต้องการที่ขั้วต่ออินพุต/บายพาสของ UPS IkPh-PE ในตารางจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ป้องกันที่แนะนำ

พิกัด UPS

10 kW 15 kW 20 kW
 

อินพุต

บายพาส

อินพุต

บายพาส

อินพุต

บายพาส

IkPh-PE (kA) 0.55 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5

ประเภทเบรกเกอร์

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (คงที่)

190 (คงที่)

400 (คงที่)

300 (คงที่)

500 (คงที่)

400 (คงที่)

พิกัด UPS

30 kW 40 kW 50 kW
 

อินพุต

บายพาส

อินพุต

บายพาส

อินพุต

บายพาส

IkPh-PE (kA) 0.6 0.5 0.7 0.6 0.8 0.7

ประเภทเบรกเกอร์

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (คงที่)

500 (คงที่)

640 (คงที่)

500 (คงที่)

800 (คงที่)

640 (คงที่)

ขนาดของสลักเกลียวและหางปลาที่แนะนำสำหรับ IEC

ขนาดสายเคเบิล (ตร.มม.) ขนาดสลักเกลียว ประเภทหางปลา
6 M6 x 20 มม.

TLK6-6

10 M6 x 20 มม.

TLK10-6

16 M6 x 20 มม.

TLK16-6

25 M6 x 20 มม.

TLK25-6

35 M6 x 20 มม.

TLK35-6

50 M6 x 20 มม.

TLK50-6

กระแสไฟรั่ว

380/400/415 V UPS ระบบ 4 สาย ติดตั้งที่โหลด 100%

พิกัด UPS กระแสไฟรั่ว
20-50 kW 62 mA
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?