990-91317A-025

Wydajność 400 V

400 V UPS

Zasilacz UPS 20 kW z modułem zasilania N+1 Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

93,7%

94,0%

93,6%

96,1%

96,1%

96,2%

50% obciążenia

95,7%

95,9%

95,7%

97,9%

97,8%

97,9%

75% obciążenia

96,4%

96,6%

96,4%

98,4%

98,5%

98,5%

100% obciążenia

96,7%

96,9%

96,7%

98,7%

98,7%

98,7%

Zasilacz UPS 20 kW z modułem zasilania N+1 ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

96,0%

95,9%

95,9%

93,2%

93,1%

93,0%

50% obciążenia

97,7%

97,7%

97,7%

95,4%

95,3%

95,3%

75% obciążenia

98,3%

98,4%

98,4%

96,2%

96,1%

96,0%

100% obciążenia

98,6%

98,6%

98,6%

96,6%

96,5%

96,4%

Zasilacz UPS 30 kW z modułem zasilania N+1 Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

93,4%

93,4%

93,3%

97,0%

96,9%

96,9%

50% obciążenia

95,6%

95,5%

95,4%

98,3%

98,3%

98,3%

75% obciążenia

96,3%

96,2%

96,2%

98,7%

98,7%

98,7%

100% obciążenia

96,7%

96,7%

96,6%

98,9%

98,9%

99,0%

Zasilacz UPS 30 kW z modułem zasilania N+1 ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

96,1%

95,9%

95,8%

93,4%

93,2%

93,2%

50% obciążenia

97,8%

97,8%

97,7%

95,5%

95,3%

95,2%

75% obciążenia

98,4%

98,4%

98,4%

96,2%

96,0%

96,0%

100% obciążenia

98,7%

98,7%

98,7%

96,5%

96,4%

96,3%

Zasilacz UPS 40 kW z modułem zasilania N+1 Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

94,5%

94,4%

94,2%

97,6%

97,6%

97,7%

50% obciążenia

96,1%

96,0%

96,0%

98,6%

98,6%

98,7%

75% obciążenia

96,7%

96,7%

96,6%

98,9%

98,9%

99,0%

100% obciążenia

96,8%

96,9%

96,9%

99,0%

99,1%

99,1%

Zasilacz UPS 40 kW z modułem zasilania N+1 ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

97,0%

96,8%

96,8%

94,5%

94,2%

94,2%

50% obciążenia

98,3%

98,2%

98,2%

96,0%

95,8%

95,8%

75% obciążenia

98,7%

98,7%

98,7%

96,5%

96,4%

96,3%

100% obciążenia

98,9%

98,9%

98,9%

96,7%

96,6%

96,6%

Zasilacz UPS 50 kW z modułem zasilania N+1 Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

95,1%

95,0%

94,9%

98,0%

98,0%

98,1%

50% obciążenia

96,5%

96,4%

96,4%

98,8%

98,8%

98,8%

75% obciążenia

96,8%

96,8%

96,8%

99,0%

99,0%

99,1%

100% obciążenia

96,9%

96,9%

97,0%

99,1%

99,1%

99,2%

Zasilacz UPS 50 kW z modułem zasilania N+1 ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

97,4%

97,4%

97,3%

95,1%

94,9%

94,8%

50% obciążenia

98,5%

98,5%

98,5%

96,3%

96,2%

96,1%

75% obciążenia

98,8%

98,8%

98,8%

96,7%

96,6%

96,5%

100% obciążenia

99,0%

99,0%

99,0%

96,8%

96,8%

96,8%

60 kW UPS Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

95,7%

96,0%

95,7%

98,2%

98,3%

98,3%

50% obciążenia

96,7%

96,6%

96,7%

98,9%

98,9%

99,0%

75% obciążenia

96,7%

96,8%

96,9%

99,1%

99,1%

99,1%

100% obciążenia

96,6%

96,6%

96,8%

99,2%

99,2%

99,2%

60 kW UPS ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

97,8%

97,9%

97,8%

95,7%

95,6%

95,5%

50% obciążenia

98,7%

98,7%

98,7%

96,6%

96,5%

96,5%

75% obciążenia

99,0%

98,9%

99,0%

96,7%

96,7%

96,7%

100% obciążenia

99,1%

99,0%

99,1%

96,6%

96,6%

96,6%

80 kW UPS Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

96,2%

96,1%

95,8%

98,6%

98,6%

98,7%

50% obciążenia

96,8%

96,9%

96,7%

99,0%

99,1%

99,1%

75% obciążenia

96,8%

96,9%

96,8%

99,1%

99,1%

99,2%

100% obciążenia

96,5%

96,7%

96,7%

99,1%

99,1%

99,2%

80 kW UPS ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

98,1%

98,1%

98,1%

96,2%

96,0%

96,0%

50% obciążenia

98,8%

98,8%

98,8%

96,8%

96,7%

96,7%

75% obciążenia

99,0%

99,0%

99,0%

96,8%

96,7%

96,7%

100% obciążenia

99,0%

99,0%

99,0%

96,6%

96,6%

96,6%

100 kW UPS Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 400 415 400 415
25% obciążenia

96,4%

96,2%

98,8%

98,9%

50% obciążenia

96,9%

96,8%

99,1%

99,2%

75% obciążenia

96,8%

96,8%

99,1%

99,2%

100% obciążenia

96,4%

96,5%

99,1%

99,2%

100 kW UPS ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 400 415 400 415
25% obciążenia

98,4%

98,4%

96,3%

96,3%

50% obciążenia

98,9%

98,9%

96,7%

96,7%

75% obciążenia

99,0%

99,0%

96,7%

96,7%

100% obciążenia

99,0%

99,0%

96,4%

96,5%

QR code for this page

czy było to pomocne?