990-91317C-025

Zgodność z normami

Zasady bezpieczeństwa IEC 62040-1: 2008-06, 1. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS
IEC 62040-1: 2013-01, 1. poprawka 1. wydanie
5. wydanie UL 1778
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2005-10, 2. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 2: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) C2
FCC sekcja 15 ustęp B, Klasa A
IEE C62.41-1991 kategoria lokalizacji B2, Zalecana przez IEEE praktyka dotycząca fali napięciowej w obwodach AC o niskim napięciu
Transport IEC 60721-4-2 Poziom 2M1
Wstrząsy ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD Wstępnie zatwierdzony; Sds=1,33 g dla z/h=1 i Sds=1,63 g dla z/h=0; Ip= 1,5

Wydajność

Wydajność zgodnie z: IEC 62040-3: 2021, 3. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 3: Metoda wyliczania wydajności i wymagań testowych.

Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3, klauzula 5.3.4): VFI-SS-11

Regionalna zgodność przeciwwstrząsowa

Certyfikat dostępny na wniosek.

Country/Region Code ID Hazard level ground Hazard level roof
Argentina INPRES-CIRSOC103 Zone 4 Zone 4
Australia AS 1170.4-2007 Z = 0.22 Z = 0.22
Canada* 2020 NBCC Sa = 2.0 Sa = 1.46
Chile NCh 433.Of1996 Zone 3 Zone 2
China GB 50011-2010 (2016) αMax = 1.4 αMax = 1.2
Europe Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0.45 αgR = 0.3
India IS 1893 (Part 1) : 2016 Z = 0.36 Z = 0.36
Japan Building Standard Law Zone A Zone A
New Zealand NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0.6 Z = 0.42
Peru N.T.E. - E.030 Zone 4 Zone 4
Russia SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Taiwan CPA 2011 Seismic Design Code SSD = 0.8 SSD = 0.8
U.S.A.* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2.0 SDS = 1.47
QR code for this page

czy było to pomocne?