990-91317E-025

Zgodność z normami

Zasady bezpieczeństwa IEC 62040-1: 2017, Wydanie 2.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
UL 1778 5. wydanie
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, 3. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 2: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) C2
FCC sekcja 15 ustęp B, Klasa A
IEE C62.41-1991 kategoria lokalizacji B2, Zalecana przez IEEE praktyka dotycząca fali napięciowej w obwodach AC o niskim napięciu
Transport IEC 60721-4-2 Poziom 2M1
Wstrząsy ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD Wstępnie zatwierdzony; Sds=1,33 g dla z/h=1 i Sds=1,63 g dla z/h=0; Ip= 1,5
System uziemienia TN-C, TN-S, TT, IT
Kategoria przepięciowa Ten zasilacz UPS jest zgodny z normą OVCII.
W wypadku montażu zasilacza UPS w środowisku o ocenie OVC wyższej niż II, należy zainstalować od strony sieci urządzenie przeciwprzepięciowe, aby zmniejszyć kategorię przepięciową do OVCII.
Klasa ochrony I
Stopień zanieczyszczenia 2

Wydajność

Wydajność zgodnie z: IEC 62040-3: 2021, 3. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 3: Metoda wyliczania wydajności i wymagań testowych.

Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3, klauzula 5.3.4): VFI-SS-11

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?