990-91317A-025

Specyfikacja systemów 400 V

Dane techniczne wejścia 400 V

Moc zasilacza UPS 20 kW z modułem zasilania N+1 30 kW z modułem zasilania N+1 40 kW z modułem zasilania N+1 50 kW z modułem zasilania N+1
Napięcie (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Połączenia

5-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie)*
4-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE (podwójne zasilanie)* *

Zakres napięcia wejściowego (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Zakres częstotliwości (Hz)

40-70

Znamionowy prąd wejściowy (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72
Maksymalny prąd wejściowy (A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87
Limit prądu wejściowego (A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90
Wejściowy współczynnik mocy

0,99 przy 100% obciążenia

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)

<6% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne)

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki

Czas narastania

Programowalne i regulowane 1-40 sekund

Moc zasilacza UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Napięcie (V)

380/400/415

380/400/415

400/415

Połączenia

5-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie)*
4-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE (podwójne zasilanie)* *

Zakres napięcia wejściowego (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Zakres częstotliwości (Hz)

40-70

Znamionowy prąd wejściowy (A) 95/90/87 126/120/116 150/144
Maksymalny prąd wejściowy (A) 114/108/104 151/144/139 180/173
Limit prądu wejściowego (A) 117/111/107 156/148/143 182/179
Wejściowy współczynnik mocy

0,99 dla obciążenia większego niż 50%
0,95 dla obciążenia większego niż 25%

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)

<3% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne)

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki

Czas narastania

Programowalne i regulowane 1-40 sekund

Dane techniczne obejścia 400 V

Moc zasilacza UPS 20 kW z modułem zasilania N+1 30 kW z modułem zasilania N+1 40 kW z modułem zasilania N+1 50 kW z modułem zasilania N+1
Napięcie (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Połączenia

5–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Zakres napięcia obejścia (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Zakres częstotliwości (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)

Znamionowy prąd obejścia (A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70
Znamionowy prąd neutralny (A) 53/50/48 79/75/72 105/100/96 132/125/120

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego*

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, wartość przedłukowa 33 kA2s

Moc zasilacza UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Napięcie (V)

380/400/415

380/400/415

400/415

Połączenia

5–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Zakres napięcia obejścia (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Zakres częstotliwości (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)

Znamionowy prąd obejścia (A) 92/87/84 123/117/112 146/141
Znamionowy prąd neutralny (A) 158/150/144 210/200/193 250/241

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego*

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, wartość przedłukowa 33 kA2s

Dane techniczne wyjścia 400 V

Moc zasilacza UPS 20 kW z modułem zasilania N+1 30 kW z modułem zasilania N+1 40 kW z modułem zasilania N+1 50 kW z modułem zasilania N+1
Napięcie (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Połączenia

5–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE)

Regulacja napięcia wyjściowego

Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%

Zdolność przeciążeniowa

150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
110% ciągłe (tryb pracy obejścia)
1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)

Reakcja na obciążenie dynamiczne

± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach

Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70
Regulacja częstotliwości (Hz)

50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu

Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s)

Można zaprogramować na 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3)

VFI-SS-111

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU)

<1% dla obciążenia liniowego
<3% dla obciążenia nieliniowego

Współczynnik szczytu obciążenia

2,5

Współczynnik mocy obciążenia

Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Moc zasilacza UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Napięcie (V)

380/400/415

380/400/415

400/415

Połączenia

5–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE)

Regulacja napięcia wyjściowego

Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%

Zdolność przeciążeniowa

150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
110% ciągłe (tryb pracy obejścia)
1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)

Reakcja na obciążenie dynamiczne

± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach

Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 91/87/83 122/115/111 144/139
Regulacja częstotliwości (Hz)

50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu

Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s)

Można zaprogramować na 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3)

VFI-SS-111

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU)

<1% dla obciążenia liniowego
<3% dla obciążenia nieliniowego

Współczynnik szczytu obciążenia

2,5

Współczynnik mocy obciążenia

Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Dane techniczne baterii 400 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię: Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego należy umieścić w pobliżu urządzenia magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Moc zasilacza UPS 20 kW z modułem zasilania N+1 30 kW z modułem zasilania N+1 40 kW z modułem zasilania N+1 50 kW z modułem zasilania N+1 60 kW 80 kW 100 kW

Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia

80%

Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia

20%

Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)

16 24 32 40 48 64 80

Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW)

4 6 8 10 12 16 20
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC)

480

Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC)

545

Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC)

572

Kompensacja temperaturowa (na celę)

-3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C

Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC)

384

Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) 43 65 87 109 130 174 217
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) 54 81 109 136 163 217 271
Prąd tętniący

< 5% C20 (5 minut czasu pracy)

Test baterii

Ręczny/automatyczny (do wyboru)

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

10 kA

Zalecane przekroje kabli 400 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 150 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: dwa na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; cztery na szynoprzewodach DC; sześć na szynoprzewodach N/PE.

UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli DC są zaleceniami – Należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji rozwiązania akumulatora dla baterii przekrojów kabli DC- i przekrojów kabli baterii DC PE oraz upewnić się, że przekroje kabli DC zgadzają się z wartością znamionową wyłączników baterii.
Moc zasilacza UPS 20 kW z modułem zasilania N+1 30 kW z modułem zasilania N+1 40 kW z modułem zasilania N+1 50 kW z modułem zasilania N+1 60 kW 80 kW 100 kW
Fazy wejściowe (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Wejście PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Fazy obejścia/wyjściowe (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
Obejście PE/Wyjście PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Neutralny (mm2)* 10 16 25 35 50 70 95
DC+/DC- (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50

Zalecana ochrona od strony sieci 400 V

UWAGA: W przypadku lokalnych nakazów wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli oczekuje się, że przewód neutralny będzie przewodził prąd o wysokim natężeniu, ze względu na nieliniowe obciążenie wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.
Moc zasilacza UPS 20 kW z modułem zasilania N+1 30 kW z modułem zasilania N+1 40 kW z modułem zasilania N+1 50 kW z modułem zasilania N+1
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671)
Ustawienie In 40 32 63 50 80 63 100 80
Ustawienie Ir 40 32 63 50 80 63 100 80
Ustawienie Im 500 (stałe) 400 (stałe) 500 (stałe) 500 (stałe) 640 (stałe) 500 (stałe) 800 (stałe) 640 (stałe)
Moc zasilacza UPS 60 kW 80 kW 100 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
Ustawienie In 125 100 160 125 200 160
Ustawienie Ir 125 100 160 125 200 160
Ustawienie Im 1250 (stałe) 800 (stałe) 1250 (stałe) 1250 (stałe) 5 – 10 x In 1250 (stałe)

Specyfikacje momentów dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura 0°C do 40°C

-15°C do 40°C dla systemów z bateriami.

Wilgotność względna 0 – 95% bez kondensacji 10 – 80% bez kondensacji
Wysokość Zaprojektowany do pracy na wysokości 0-3000 m.
Obniżanie mocy wymagane od 1000-3000 m:
Do 1000 m: 1.000
Aż do 1500 m: 0.975
Aż do 2000 m: 0.950
Aż do 2500 m: 0.925
Aż do 3000 m: 0,900
 
Słyszalny hałas w odległości 1 m od jednostki

400 V 20-60 kW: 49 dB przy 70% wartości obciążenia, 54 dB przy 100% wartości obciążenia
400 V 80-100 kW: 57 dB przy 70% obciążenia, 65 dB przy 100% obciążenia

Klasa ochrony IP20
Kolor RAL 9003, poziom połysku 85%

Rozpraszanie ciepła w BTU/godz

Zasilacz UPS 20 kW z modułem zasilania N+1 Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

1140

1089

1162

687

684

665

50% obciążenia

1527

1468

1550

748

756

746

75% obciążenia

1913

1814

1912

836

805

797

100% obciążenia

2354

2213

2294

917

872

872

Zasilacz UPS 20 kW z modułem zasilania N+1 ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

708

724

722

1245

1270

1282

50% obciążenia

797

799

801

1631

1675

1698

75% obciążenia

863

853

856

2028

2080

2114

100% obciążenia

961

936

945

2436

2485

2530

Zasilacz UPS 30 kW z modułem zasilania N+1 Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

1801

1821

1845

798

811

816

50% obciążenia

2356

2391

2484

910

889

879

75% obciążenia

2990

3003

3070

1013

995

982

100% obciążenia

3536

3542

3568

1103

1094

1076

Zasilacz UPS 30 kW z modułem zasilania N+1 ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

1026

1097

1128

1796

1871

1881

50% obciążenia

1176

1160

1179

2417

2522

2559

75% obciążenia

1254

1280

1275

3059

3184

3237

100% obciążenia

1367

1378

1394

3720

3858

3915

Zasilacz UPS 40 kW z modułem zasilania N+1 Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

1985

2038

2086

834

832

821

50% obciążenia

2756

2817

2841

935

937

927

75% obciążenia

3536

3542

3568

1103

1094

1076

100% obciążenia

4466

4412

4370

1312

1284

1253

Zasilacz UPS 40 kW z modułem zasilania N+1 ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

1060

1123

1135

2001

2087

2107

50% obciążenia

1202

1233

1263

2843

2962

3011

75% obciążenia

1367

1378

1394

3720

3858

3915

100% obciążenia

1552

1556

1553

4634

4775

4820

Zasilacz UPS 40 kW z modułem zasilania N+1 Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

2176

2239

2270

862

857

848

50% obciążenia

3122

3157

3154

1017

1009

1001

75% obciążenia

4213

4180

4164

1255

1233

1214

100% obciążenia

5530

5375

5250

1551

1509

1463

Zasilacz UPS 50 kW z modułem zasilania N+1 ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

1126

1126

1170

2208

2304

2333

50% obciążenia

1275

1299

1321

3277

3408

3463

75% obciążenia

1506

1523

1511

4402

4544

4594

100% obciążenia

1780

1767

1744

5584

5713

5726

60 kW UPS Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

2282

2152

2296

915

889

862

50% obciążenia

3508

3557

3537

1105

1138

1050

75% obciążenia

5167

5117

4939

1396

1420

1326

100% obciążenia

7262

7103

6742

1714

1725

1667

60 kW UPS ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

1139

1116

1155

2290

2362

2400

50% obciążenia

1319

1342

1331

3621

3700

3742

75% obciążenia

1578

1645

1552

5252

5308

5321

100% obciążenia

1869

1974

1813

7183

7186

7139

80 kW UPS Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

2722

2795

3016

951

941

927

50% obciążenia

4504

4426

4616

1343

1292

1248

75% obciążenia

6854

6568

6700

1858

1777

1678

100% obciążenia

9866

9263

9253

2508

2359

2228

80 kW UPS ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

1300

1321

1329

2720

2833

2869

50% obciążenia

1646

1642

1645

4549

4686

4726

75% obciążenia

2097

2047

2039

6803

6925

6935

100% obciążenia

2807

2658

2781

9481

9551

9497

100 kW UPS Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 400 415 400 415
25% obciążenia

3160

3373

1014

987

50% obciążenia

5428

5586

1517

1459

75% obciążenia

8530

8509

2208

2074

100% obciążenia

12573

12377

3097

2909

100 kW UPS ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 400 415 400 415
25% obciążenia

1402

1376

3260

3300

50% obciążenia

1824

1847

5757

5786

75% obciążenia

2474

2533

8858

8823

100% obciążenia

3446

3516

12563

12413

Waga i wymiary zasilacza UPS w opakowaniu do wysyłki

Moc zasilacza UPS Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
Zasilacz UPS 20-50 kW 400 V z modułem zasilania N+1*

250

2082

755

1010

Zasilacz UPS 60-100 kW 400 V, bez wstępnie zamontowanych szeregów baterii*

250

2082

755

1010

Zasilacz UPS 60 kW 400 V z trzema szeregami baterii

690

2082

755

1010

Zasilacz UPS 80-100 kW 400 V z trzema szeregami baterii

705

2082

755

1010

Waga i wymiary zasilacza UPS

Moc zasilacza UPS Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
Zasilacz UPS 20 kW 400 V z trzema szeregami baterii*

650

1970

550

847

Zasilacz UPS 30-50 kW 400 V z trzema szeregami baterii*

680

1970

550

847

Zasilacz UPS 60 kW 400 V z trzema szeregami baterii

665

1970

550

847

Zasilacz UPS 80-100 kW 400 V z trzema szeregami baterii

680

1970

550

847

UWAGA: Jeden moduł baterii waży około 32 kg.

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wolnej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów.
QR code for this page

czy było to pomocne?