990-91317E-025

Specyfikacja systemów 400 V

Dane techniczne wejścia 400 V

Moc zasilacza UPS 20 kW z modułem zasilania N+1 30 kW z modułem zasilania N+1 40 kW z modułem zasilania N+1 50 kW z modułem zasilania N+1
Napięcie (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Połączenia

5-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie)*
3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE (podwójne zasilanie)* *

Zakres napięcia wejściowego (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Zakres częstotliwości (Hz)

40-70

Znamionowy prąd wejściowy (A)

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Maksymalny prąd wejściowy (A)

39/37/36

58/55/53

77/73/70

93/92/88

Limit prądu wejściowego (A)

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

Wejściowy współczynnik mocy

0,99 przy 100% obciążenia

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)

<6% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne)

Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V.
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki

Czas narastania

Programowalny i regulowany 1-40 sekund

Moc zasilacza UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Napięcie (V)

380/400/415

380/400/415

400 /415

Połączenia

5-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie)*
3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE (podwójne zasilanie)* *

Zakres napięcia wejściowego (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Zakres częstotliwości (Hz)

40-70

Znamionowy prąd wejściowy (A) 95/90/87 126/120/116 150/144
Maksymalny prąd wejściowy (A) 116/110/106 154/146/141 183/176
Limit prądu wejściowego (A) 119/113/109 158/148/145 184/180
Wejściowy współczynnik mocy

0,99 dla obciążenia większego niż 50%
0,95 dla obciążenia większego niż 25%

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)

<3% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne)

Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V.
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki

Czas narastania

Programowalne i regulowane 1-40 sekund

Dane techniczne obejścia 400 V

Moc zasilacza UPS 20 kW z modułem zasilania N+1 30 kW z modułem zasilania N+1 40 kW z modułem zasilania N+1 50 kW z modułem zasilania N+1
Napięcie (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Połączenia

5–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Zakres napięcia obejścia (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Zakres częstotliwości (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)

Znamionowy prąd obejścia (A)

32/29/28

47/45/43

62/59/57

78/74/71

Znamionowy prąd neutralny (A)

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V.

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego *

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, wartość przedłukowa 33 kA2s

Moc zasilacza UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Napięcie (V) 380/400/415 380/400/415

400 /415

Połączenia

5–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Zakres napięcia obejścia (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Zakres częstotliwości (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)

Znamionowy prąd obejścia (A) 94/88/85 125/119/114 148/143
Znamionowy prąd neutralny (A) 158/150/144 210/200/193 250/241
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V.

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego *

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, wartość przedłukowa 33 kA2s

Dane techniczne wyjścia 400 V

Moc zasilacza UPS 20 kW z modułem zasilania N+1 30 kW z modułem zasilania N+1 40 kW z modułem zasilania N+1 50 kW z modułem zasilania N+1
Napięcie (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Połączenia

5–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE)

Regulacja napięcia wyjściowego

Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%

Zdolność przeciążeniowa

150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
110% ciągłe (tryb pracy obejścia)
1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)

Reakcja na obciążenie dynamiczne

± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach

Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego * Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V.
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego * 65 kA RMS

Wytrzymałość zwarciowa falownika wyjścia

Zmienia się z czasem. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarciowa falownika (obejście niedostępne).
Regulacja częstotliwości (Hz)

50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu

Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s)

Programowalne wartości: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU)

<1% dla obciążenia liniowego
<3% dla obciążenia nieliniowego

Współczynnik szczytu obciążenia

2,5

Współczynnik mocy obciążenia

Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Moc zasilacza UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Napięcie (V) 380/400/415 380/400/415

400 /415

Połączenia

5–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE)

Regulacja napięcia wyjściowego

Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%

Zdolność przeciążeniowa

150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
110% ciągłe (tryb pracy obejścia)
1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)

Reakcja na obciążenie dynamiczne

± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach

Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 91/87/83 122/115/111 144/139
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego * Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V.
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego * 65 kA RMS

Wytrzymałość zwarciowa falownika wyjścia

Zmienia się z czasem. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarciowa falownika (obejście niedostępne).
Regulacja częstotliwości (Hz)

50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu

Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s)

Programowalne wartości: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU)

<1% dla obciążenia liniowego
<3% dla obciążenia nieliniowego

Współczynnik szczytu obciążenia

2,5

Współczynnik mocy obciążenia

Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Dane techniczne baterii 400 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię: Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego należy umieścić w pobliżu urządzenia magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Moc zasilacza UPS 20 kW z modułem zasilania N+1 30 kW z modułem zasilania N+1 40 kW z modułem zasilania N+1 50 kW z modułem zasilania N+1 60 kW 80 kW 100 kW

Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia

80%

Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia

20%

Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)

16 24 32 40 48 64 80

Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW)

4 6 8 10 12 16 20
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC)

480

Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC)

545

Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC)

572

Kompensacja temperaturowa (na ogniwo)

-3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C

Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC)

384

Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) 43 65 87 109 130 174 217
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) 54 81 109 136 163 217 271
Prąd tętniący

< 5% C20 (5 minut czasu pracy)

Test baterii

Ręczny/automatyczny (do wyboru)

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

10 kA

Zalecane przekroje kabli 400 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 150 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: dwa na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; cztery na szynoprzewodach DC; sześć na szynoprzewodach N/PE.

UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Zalecane rozmiary kabli i maksymalne dozwolone rozmiary kabli mogą różnić się w zależności od produktu pomocniczego. Nie wszystkie produkty pomocnicze obsługują kable aluminiowe. Należy postępować zgodnie z instrukcją produktu pomocniczego.
UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli DC są zaleceniami – należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji rozwiązania akumulatora dla baterii przekrojów kabli DC i przekrojów kabli baterii DC PE oraz upewnić się, że przekroje kabli DC zgadzają się z wartością znamionową wyłączników baterii.
UWAGA: Przewód neutralny ma rozmiar wystarczający do obsługi 1,73 raza większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.
Moc zasilacza UPS 20 kW z modułem zasilania N+1 30 kW z modułem zasilania N+1 40 kW z modułem zasilania N+1 50 kW z modułem zasilania N+1 60 kW 80 kW 100 kW
Fazy wejściowe (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Wejście PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Fazy obejścia/wyjściowe (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
Obejście PE / wyjście PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Neutralny (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC+/DC- (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50

Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  • W przypadku układów równoległych wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) nie mogą być wyższe niż 1250 A. Umieść etykietę 885-92556 obok wyłącznika automatycznego od strony sieci, aby poinformować o zagrożeniu.
  • W układach równoległych z co najmniej trzema zasilaczami UPS na wyjściu każdego zasilacza należy zainstalować wyłącznik. Wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) wyłącznika wyjściowego jednostki (UOB) nie należy ustawiać powyżej 1250 A.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: W przypadku lokalnych nakazów wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli przewód neutralny ma przewodzić prąd o wysokim natężeniu, ze względu na nieliniowe obciążenie wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.
NOTYFIKACJA
Ryzyko niezamierzonego uruchomienia urządzenia
Jeśli do ochrony przed awarią uziemiania od strony sieci stosowane jest urządzenie ochronne różnicowoprądowe (RCD), urządzenie RCD typu B musi mieć rozmiar niepowodujący prądu upływowego produktu, który może wynosić maksymalnie 67 mA.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Ochrona od strony sieci zgodnie z wymaganiami IEC oraz minimalne potencjalne zwarcie między fazą a uziemieniem na zaciskach wejścia/wyjścia zasilacza UPS

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Urządzenie chroniące przed prądem przetężeniowym od strony sieci (i jego ustawienia) musi mieć rozmiar zapewniający czas rozłączenia w granicach 0,2 sekundy lub krótszy dla minimalnego przewidzianego prądu zwarcia między fazą a uziemieniem, obliczonego lub zmierzonego na zaciskach wejścia/obejścia zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Zgodność zapewnia zalecany przełącznik (i jego ustawienia) z poniższej tabeli.

Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V — IEC

IkPh-PEto minimalny spodziewany prąd zwarciowy między fazą a uziemieniem wymagany na zaciskach wejścia/obejścia zasilacza UPS. Wartość IkPh-PE w tabeli jest oparta na zalecanym urządzeniu ochronnym.

Moc zasilacza UPS 20 kW z modułem zasilania N+1 30 kW z modułem zasilania N+1 40 kW z modułem zasilania N+1 50 kW z modułem zasilania N+1
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
IkPh-PE (kA)

0,6

0,5

0,6

0,5

0,7

0,6

0,8

0,7

Typ wyłącznika

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

Ustawienie In 40 32 63 50 80 63 100 80
Ustawienie Ir 40 32 63 50 80 63 100 80
Ustawienie Im 500 (stałe) 400 (stałe) 500 (stałe) 500 (stałe) 640 (stałe) 500 (stałe) 800 (stałe) 640 (stałe)
Moc zasilacza UPS 60 kW 80 kW 100 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
IkPh-PE (kA)

1,5

0,8

1,6

1,5

2

1,6

Typ wyłącznika

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX250H TM200D (C25H3TM200)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

Ustawienie In 125 100 160 125 200 160
Ustawienie Ir 125 100 160 125 200 160
Ustawienie Im 1250 (stałe) 800 (stałe) 1250 (stałe) 1250 (stałe) ≤ 6 x In 1250 (stałe)

Dane techniczne momentów dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura 0°C do 40°C

-15°C do 40°C dla systemów z bateriami.

Wilgotność względna 5–95% bez kondensacji 10 – 80% bez kondensacji
Wysokość Zaprojektowany do pracy na wysokości 0-3000 m.
Obniżanie mocy wymagane od 1000-3000 m:
Do 1000 m: 1.000
Aż do 1500 m: 0.975
Aż do 2000 m: 0.950
Aż do 2500 m: 0.925
Aż do 3000 m: 0,900
 
Słyszalny hałas w odległości jednego metraod jednostki

400 V 20-60 kW: 49 dB przy 70% obciążenia, 54 dB przy 100% obciążenia
400 V 80-100 kW: 57 dB przy 70% obciążenia, 65 dB przy 100% obciążenia

Klasa ochrony IP20
Kolor RAL 9003, poziom połysku 85%

Rozpraszanie ciepła w BTU/godz

20 kW z modułem zasilania N+1 Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

1140

1089

1162

816

814

795

50% obciążenia

1527

1468

1550

854

862

852

75% obciążenia

1913

1814

1912

964

933

925

100% obciążenia

2354

2213

2294

1051

1005

1005

20 kW z modułem zasilania N+1 ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

818

835

833

1245

1270

1282

50% obciążenia

877

879

881

1631

1675

1698

75% obciążenia

961

951

954

2028

2080

2114

100% obciążenia

1048

1023

1032

2436

2485

2530

30 kW z modułem zasilania N+1 Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

2060

2081

2106

977

990

995

50% obciążenia

2648

2683

2777

1078

1057

1046

75% obciążenia

3254

3268

3335

1181

1163

1151

100% obciążenia

3781

3788

3813

1246

1236

1219

30 kW z modułem zasilania N+1 ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

1403

1476

1507

1796

1871

1881

50% obciążenia

1531

1514

1533

2417

2522

2559

75% obciążenia

1589

1615

1610

3059

3184

3237

100% obciążenia

1652

1664

1679

3720

3858

3915

40 kW z modułem zasilania N+1 Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

2201

2255

2303

993

991

979

50% obciążenia

3000

3062

3085

1136

1138

1128

75% obciążenia

3781

3788

3813

1246

1236

1219

100% obciążenia

4714

4660

4617

1432

1404

1373

40 kW z modułem zasilania N+1 ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

1386

1450

1463

2001

2087

2107

50% obciążenia

1536

1567

1597

2843

2962

3011

75% obciążenia

1652

1664

1679

3720

3858

3915

100% obciążenia

1844

1849

1846

4634

4775

4820

50 kW z modułem zasilania N+1 Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

2391

2454

2485

1021

1016

1007

50% obciążenia

3393

3428

3426

1213

1206

1198

75% obciążenia

4489

4456

4440

1386

1363

1345

100% obciążenia

5753

5598

5473

1627

1584

1538

50 kW z modułem zasilania N+1 ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

1446

1446

1490

2208

2304

2333

50% obciążenia

1599

1624

1646

3277

3408

3463

75% obciążenia

1789

1806

1794

4402

4544

4594

100% obciążenia

2051

2037

2014

5584

5713

5726

60 kW Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

2282

2152

2296

1034

1009

982

50% obciążenia

3508

3557

3537

1158

1190

1103

75% obciążenia

5167

5117

4939

1419

1443

1349

100% obciążenia

7262

7103

6742

1741

1752

1694

60 kW ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

1245

1222

1261

2290

2362

2400

50% obciążenia

1420

1444

1432

3621

3700

3742

75% obciążenia

1596

1663

1570

5252

5308

5321

100% obciążenia

1869

1974

1813

7183

7186

7139

80 kW Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

2988

3062

3284

1149

1138

1124

50% obciążenia

4738

4660

4851

1454

1404

1359

75% obciążenia

6960

6674

6806

1892

1811

1712

100% obciążenia

9753

9151

9141

2408

2259

2128

80 kW ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

1547

1567

1576

2720

2833

2869

50% obciążenia

1853

1849

1852

4549

4686

4726

75% obciążenia

2287

2236

2229

6803

6925

6935

100% obciążenia

2862

2712

2836

9481

9551

9497

100 kW Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 400 415 400 415
25% obciążenia

3428

3642

1206

1179

50% obciążenia

5598

5756

1584

1525

75% obciążenia

8487

8466

2208

2074

100% obciążenia

12286

12091

3097

2909

100 kW ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 400 415 400 415
25% obciążenia

1624

1599

3260

3300

50% obciążenia

2037

2061

5757

5786

75% obciążenia

2583

2643

8858

8823

100% obciążenia

3303

3373

12563

12413

Waga i wymiary zasilacza UPS w opakowaniu do wysyłki

Moc zasilacza UPS Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
Zasilacz UPS 20-50 kW 400 V z modułem zasilania N+1*

250

2082

755

1010

Zasilacz UPS 60-100 kW 400 V bez wstępnie zamontowanych szeregów baterii*

250

2082

755

1010

Zasilacz UPS 60 kW 400 V z trzema szeregami baterii

690

2082

755

1010

Zasilacz UPS 80-100 kW 400 V z trzema szeregami baterii

705

2082

755

1010

UWAGA: Modele UPS oznaczone symbolem * w powyższej tabeli są dostarczane bez wstępnie zainstalowanych modułów zasilania w zasilaczu UPS. Wszystkie moduły zasilania są dostarczane oddzielnie. Szeregi baterii nie są częścią zestawu i należy je kupić osobno.

Waga i wymiary modułu zasilania w opakowaniu do wysyłki

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Waga i wymiary baterii modułowej w opakowaniu do wysyłki

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

Waga i wymiary zasilacza UPS

Moc zasilacza UPS Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
Zasilacz UPS 20 kW 400 V z trzema szeregami baterii*

650

1970

550

847

Zasilacz UPS 30-50 kW 400 V z trzema szeregami baterii*

680

1970

550

847

Zasilacz UPS 60 kW 400 V z trzema szeregami baterii

665

1970

550

847

Zasilacz UPS 80-100 kW 400 V z trzema szeregami baterii

680

1970

550

847

UWAGA: Jeden moduł baterii waży około 32 kg.

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wolnej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?