990-91317E-025

Omówienie systemu z pojedynczym zasilaniem

UIB Unit input breaker (Wyłącznik wejścia układu)
SSIB Static switch input breaker (Wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego)
IMB Internal maintenance breaker (Wyłącznik serwisu wewnętrznego)
UOB Unit output breaker (Wyłącznik wyjścia układu)
BB Wyłącznik baterii w zasilaczu UPS dla baterii wewnętrznych i w wewnętrznym urządzeniu bateryjnym (jeśli jest obecne)

System pojedynczy – Pojedyncze zasilanie

System pojedynczy – Podwójne zasilanie

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?