990-91317E-025

Specyfikacja systemów 400 V

Dane techniczne wejścia 400 V

Moc zasilacza UPS

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Napięcie (V)

380/400/415

380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415

Połączenia

4-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie)
3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE (podwójne zasilanie)* *

Zakres napięcia wejściowego (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Zakres częstotliwości (Hz)

40-70

Znamionowy prąd wejściowy (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Maksymalny prąd wejściowy (A)

20/19/18

29/28/27

39/37/36

58/55/53

77/73/70

93/92/88

Limit prądu wejściowego (A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

Wejściowy współczynnik mocy

0,99 dla obciążenia większego niż 50%
0,95 dla obciążenia większego niż 25%

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)

<3% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne)

Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V.

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki

Czas narastania

Programowalny i regulowany 1-40 sekund

Dane techniczne obejścia 400 V

Moc zasilacza UPS

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Napięcie (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Połączenia

4-przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Zakres napięcia obejścia (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Zakres częstotliwości (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)

Znamionowy prąd obejścia (A)

16/16/15

24/23/22

32/29/28

47/45/43

62/59/57

78/74/71

Znamionowy prąd neutralny (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V.

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

*

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 200 A, wartość przedłukowa 5,25 kA2s

Dane techniczne wyjścia 400 V

Moc zasilacza UPS 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Napięcie (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Połączenia

4–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE)

Regulacja napięcia wyjściowego

Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%

Zdolność przeciążeniowa

150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
110% ciągłe (tryb pracy obejścia)
1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)

Reakcja na obciążenie dynamiczne

± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach

Współczynnik mocy wyjściowej

1

Znamionowy prąd wyjściowy (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego * Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V.
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego * 65 kA RMS

Wytrzymałość zwarciowa falownika wyjścia

Zmienia się z czasem. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarciowa falownika (obejście niedostępne).

Regulacja częstotliwości (Hz)

50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu

Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s)

Programowalne wartości: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU)

<1% dla obciążenia liniowego
≤20 kW: <3% dla obciążenia nieliniowego
>20 kW: <5% dla obciążenia nieliniowego

Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Współczynnik szczytu obciążenia

2,5

Współczynnik mocy obciążenia

Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Dane techniczne baterii 400 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię: Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego należy umieścić w pobliżu urządzenia magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Wszystkie wartości są oparte na 40 blokach baterii.

Moc zasilacza UPS 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia

80%

Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia

20%

Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)

8

12

16

24

32

40

Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW)

2

3

4

6

8

10

Napięcie znamionowe akumulatora (VDC)

480

Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC)

545

Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC)

571

Kompensacja temperaturowa (na ogniwo)

-3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C

Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC)

384

Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)

22

33

43

65

87

109

Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)

27

41

54

81

109

136

Prąd tętniący

< 5% C20 (5 minut czasu pracy)

Test baterii

Ręczny/automatyczny (do wyboru)

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

10 kA

Zalecane przekroje kabli 400 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 50 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: 2 na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; 2 na szynoprzewodach DC+/DC-; 4 na szynoprzewodach N/PE; 5 na szynoprzewodzie PE.

UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Zalecane rozmiary kabli i maksymalne dozwolone rozmiary kabli mogą różnić się w zależności od produktu pomocniczego. Nie wszystkie produkty pomocnicze obsługują kable aluminiowe. Należy postępować zgodnie z instrukcją produktu pomocniczego.
UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli DC są zaleceniami – należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji rozwiązania akumulatora dla baterii przekrojów kabli DC i przekrojów kabli baterii DC PE oraz upewnić się, że przekroje kabli DC zgadzają się z wartością znamionową wyłączników baterii.
UWAGA: Przewód neutralny ma rozmiar wystarczający do obsługi 1,73 raza większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.

Miedź

Moc zasilacza UPS 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Fazy wejściowe (mm2)

6

6

10

16

25

35

Wejście PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Fazy obejścia/wyjściowe (mm2)

6

6

10

16

25

25

Obejście PE / wyjście PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Neutralny (mm2)

6

10

16

25

35

50

* (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC PE (mm2)

6

10

16

16

16

25

Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
W przypadku układów równoległych wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) nie mogą być wyższe niż 800 A. Umieść etykietę 885-92557 obok wyłącznika automatycznego od strony sieci, aby poinformować o zagrożeniu.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: W przypadku lokalnych nakazów wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli przewód neutralny ma przewodzić prąd o wysokim natężeniu, ze względu na nieliniowe obciążenie wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.
NOTYFIKACJA
Ryzyko niezamierzonego uruchomienia urządzenia
Jeśli do ochrony przed awarią uziemiania od strony sieci stosowane jest urządzenie ochronne różnicowoprądowe (RCD), urządzenie RCD typu B musi mieć rozmiar niepowodujący prądu upływowego produktu, który może wynosić maksymalnie 62 mA.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Ochrona od strony sieci zgodnie z wymaganiami IEC oraz minimalne potencjalne zwarcie między fazą a uziemieniem na zaciskach wejścia/wyjścia zasilacza UPS

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Urządzenie chroniące przed prądem przetężeniowym od strony sieci (i jego ustawienia) musi mieć rozmiar zapewniający czas rozłączenia w granicach 0,2 sekundy lub krótszy dla minimalnego przewidzianego prądu zwarcia między fazą a uziemieniem, obliczonego lub zmierzonego na zaciskach wejścia/obejścia zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Zgodność zapewnia zalecany przełącznik (i jego ustawienia) z poniższej tabeli.

Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V IEC

IkPh-PEto minimalny spodziewany prąd zwarciowy między fazą a uziemieniem wymagany na zaciskach wejścia/obejścia zasilacza UPS. Wartość IkPh-PE w tabeli jest oparta na zalecanym urządzeniu ochronnym.

Moc zasilacza UPS

10 kW 15 kW 20 kW
 

Wejście

Obejście

Wejście

Obejście

Wejście

Obejście

IkPh-PE (kA) 0,55 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5

Typ wyłącznika

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (stałe)

190 (stałe)

400 (stałe)

300 (stałe)

500 (stałe)

400 (stałe)

Moc zasilacza UPS

30 kW 40 kW 50 kW
 

Wejście

Obejście

Wejście

Obejście

Wejście

Obejście

IkPh-PE (kA) 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8 0,7

Typ wyłącznika

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (stałe)

500 (stałe)

640 (stałe)

500 (stałe)

800 (stałe)

640 (stałe)

Dane techniczne momentów dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura

0°C do 40°C

-15°C do 40°C dla systemów z bateriami.

Wilgotność względna

5–95% bez kondensacji

10–80% bez kondensacji

Wysokość

Zaprojektowany do pracy na wysokości 0-3000 m.
Obniżanie mocy wymagane od 1000-3000 m:
Do 1000 m: 1.000
Aż do 1500 m: 0.975
Aż do 2000 m: 0.950
Aż do 2500 m: 0.925
Aż do 3000 m: 0,900

 
Słyszalny hałas w odległości jednego metraod jednostki

400 V 10-20 kW: 49 dB przy 70% obciążenia, 55 dB przy 100% obciążenia

400 V 30-50 kW: 54 dB przy 70% obciążenia, 61 dB przy 100% obciążenia

Klasa ochrony

IP20

Kolor

RAL 9003, poziom połysku 85%

Rozpraszanie ciepła w BTU/godz

10 kW Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

619

667

639

485

492

472

50% obciążenia

860

811

855

529

500

522

75% obciążenia

1066

1014

1003

562

549

562

100% obciążenia

1267

1227

1230

590

576

597

10 kW ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

551

563

556

947

987

985

50% obciążenia

599

573

597

1075

1104

1118

75% obciążenia

624

616

635

1240

1260

1284

100% obciążenia

650

664

661

1442

1454

1482

15 kW Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

755

759

733

493

512

505

50% obciążenia

1066

1014

1003

562

549

562

75% obciążenia

1388

1347

1339

620

596

616

100% obciążenia

1856

1763

1719

690

685

679

15 kW ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

561

585

596

1006

1041

1047

50% obciążenia

624

616

635

1240

1260

1284

75% obciążenia

676

680

684

1557

1565

1593

100% obciążenia

774

753

727

1958

1958

1975

20 kW Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

860

811

855

529

500

511

50% obciążenia

1267

1227

1230

590

576

597

75% obciążenia

1856

1763

1719

690

685

679

100% obciążenia

2578

2431

2336

815

787

759

20 kW ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

599

573

597

1075

1104

1118

50% obciążenia

650

664

661

1442

1454

1482

75% obciążenia

774

753

727

1958

1958

1975

100% obciążenia

836

836

829

2624

2617

2599

30 kW Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

1341

1370

1389

619

656

629

50% obciążenia

1966

1928

1966

758

733

725

75% obciążenia

2669

2565

2628

877

901

862

100% obciążenia

3493

2758

3362

1051

1055

1034

30 kW ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

765

796

809

1947

2059

2122

50% obciążenia

908

919

928

2312

2474

2507

75% obciążenia

1019

1028

1034

2888

3041

3040

100% obciążenia

1177

1169

1164

3674

3759

3722

40 kW Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

1518

1539

1585

657

680

640

50% obciążenia

2409

2336

2402

861

851

847

75% obciążenia

3493

3309

3362

1051

1055

1034

100% obciążenia

4862

4546

4512

1281

1281

1267

40 kW ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

797

827

842

2046

2181

2234

50% obciążenia

996

1005

1021

2672

2836

2846

75% obciążenia

1177

1169

1164

3674

3759

3722

100% obciążenia

1412

1377

1379

5049

4952

4861

50 kW Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

1731

1721

1773

740

692

692

50% obciążenia

2902

2794

2865

936

957

914

75% obciążenia

4476

4216

4203

1212

1227

1201

100% obciążenia

6518

6072

5987

1538

1567

1449

50 kW ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

859

866

892

2167

2319

2362

50% obciążenia

1068

1077

1071

3126

3264

3251

75% obciążenia

1353

1330

1321

4670

4629

4552

100% obciążenia

1633

1630

1607

6799

6414

6264

Waga i wymiary zasilacza UPS w opakowaniu do wysyłki

  Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
Zasilacz UPS 20-50 kW 400 V bez wstępnie zamontowanych szeregów baterii*

200

1680

640

990

Zasilacz UPS 10-20 kW 400 V z jednym szeregiem baterii

350

1680

640

990

Zasilacz UPS 30-50 kW 400 V z dwoma szeregami baterii

490

1680

640

990

UWAGA: Modele UPS oznaczone symbolem * w powyższej tabeli są dostarczane bez wstępnie zainstalowanych modułów zasilania w zasilaczu UPS. Wszystkie moduły zasilania są dostarczane oddzielnie. Szeregi baterii nie są częścią zestawu i należy je kupić osobno.

Waga i wymiary modułu zasilania w opakowaniu do wysyłki

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Waga i wymiary baterii modułowej w opakowaniu do wysyłki

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

Waga i wymiary zasilacza UPS

  Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm

Zasilacz UPS 10-20 kW 400 V z jednym szeregiem baterii

320

1485

521

847

Zasilacz UPS 30-50 kW 400 V z dwoma szeregami baterii

460

1485

521

847

UWAGA: Jeden moduł baterii waży około 32 kg. Jeden szereg baterii składa się z czterech modułów bateryjnych.

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wymaganej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów.
UWAGA: Minimalna wymagana przestrzeń to 150 mm (5,91 cal).

Widok zasilacza UPS z przodu

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?