990-91317E-025

Sprawność

10 kW UPS Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

92,8%

92,8%

92,9%

94,8%

94,7%

94,8%

50% obciążenia

95,1%

95,4%

95,3%

97,0%

97,1%

97,1%

75% obciążenia

96,1%

96,2%

96,1%

97,7%

98,0%

97,9%

100% obciążenia

96,3%

96,5%

96,6%

98,2%

98,3%

98,3%

10 kW UPS ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

94,9%

94,7%

94,6%

89,9%

89,5%

89,5%

50% obciążenia

97,1%

97,0%

97,0%

94,0%

93,8%

93,8%

75% obciążenia

97,9%

97,9%

97,8%

95,3%

95,2%

95,1%

100% obciążenia

98,3%

98,3%

98,2%

95,8%

95,8%

95,7%

15 kW UPS Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

94,3%

94,3%

94,5%

96,0%

96,3%

96,5%

50% obciążenia

96,1%

96,2%

96,1%

97,7%

98,0%

97,9%

75% obciążenia

96,4%

96,6%

96,6%

98,2%

98,4%

98,4%

100% obciążenia

96,5%

96,7%

96,8%

98,5%

98,6%

98,7%

15 kW UPS ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

96,4%

96,2%

96,1%

92,6%

92,4%

92,3%

50% obciążenia

97,9%

97,9%

97,8%

95,3%

95,2%

95,1%

75% obciążenia

98,4%

98,4%

98,4%

96,0%

96,0%

95,9%

100% obciążenia

98,6%

98,6%

98,6%

96,2%

96,2%

96,2%

20 kW UPS Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

95,1%

95,4%

95,3%

97,0%

97,1%

97,1%

50% obciążenia

96,3%

96,5%

96,6%

98,2%

98,3%

98,3%

75% obciążenia

96,5%

96,7%

96,8%

98,5%

98,6%

98,7%

100% obciążenia

96,3%

96,5%

96,7%

98,7%

98,8%

98,8%

20 kW UPS ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

97,1%

97,0%

97,0%

94,0%

93,8%

93,8%

50% obciążenia

98,3%

98,3%

98,2%

95,8%

95,8%

95,7%

75% obciążenia

98,6%

98,6%

98,6%

96,2%

96,2%

96,2%

100% obciążenia

98,8%

98,8%

98,8%

96,2%

96,2%

96,2%

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?