990-91317E-025

Dane techniczne

Dane techniczne wejścia

Moc zasilacza UPS 10 kW 15 kW 20 kW
Napięcie (V) 380 /400 /415 380 /400 /415 380 /400 /415
Połączenia

4-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie)
3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE (podwójne zasilanie)* *

Zakres napięcia wejściowego (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Zakres częstotliwości (Hz)

40-70

Znamionowy prąd wejściowy (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

Maksymalny prąd wejściowy (A)

20/19/18

29/28/27

39/37/36

Limit prądu wejściowego (A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

Wejściowy współczynnik mocy

0,99 dla obciążenia większego niż 50%
0,95 dla obciążenia większego niż 25%

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)

<3% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne)

Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V.
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki

Czas narastania

Programowalny i regulowany 1-40 sekund

Dane techniczne obejścia

Moc zasilacza UPS 10 kW 15 kW 20 kW
Napięcie (V) 380 /400 /415 380 /400 /415 380 /400 /415
Połączenia

4-przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Zakres napięcia obejścia (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Zakres częstotliwości (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)

Znamionowy prąd obejścia (A)

16/16/15

24/23/22

32/29/28

Znamionowy prąd neutralny (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V.
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego *

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 160 A, wartość przedłukowa 2,68 kA2s

Dane techniczne wyjścia

Moc zasilacza UPS 10 kW 15 kW 20 kW
Napięcie (V) 380 /400 /415 380 /400 /415 380 /400 /415
Połączenia

4–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE)

Regulacja napięcia wyjściowego

Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%

Zdolność przeciążeniowa

150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
110% ciągłe (tryb pracy obejścia)
1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)

Reakcja na obciążenie dynamiczne

± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach

Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego * Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V.
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego * 65 kA RMS

Wytrzymałość zwarciowa falownika wyjścia

Zmienia się z czasem. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarciowa falownika (obejście niedostępne).
Regulacja częstotliwości (Hz)

50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu

Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s)

Programowalne wartości: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <1% dla obciążenia liniowego
<3% dla obciążenia nieliniowego
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Współczynnik szczytu obciążenia

2,5

Współczynnik mocy obciążenia

Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Dane techniczne baterii

Wszystkie wartości są oparte na 40 blokach baterii.

Moc zasilacza UPS 10 kW 15 kW 20 kW

Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia

80%

Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia

20%

Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)

8

12

16

Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW)

2

3

4

Napięcie znamionowe akumulatora (VDC)

480

Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC)

545

Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC)

571

Kompensacja temperaturowa (na ogniwo)

-3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C

Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC)

384

Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)

22

33

43

Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)

27

41

54

Prąd tętniący

< 5% C20 (5 minut czasu pracy)

Test baterii

Ręczny/automatyczny (do wyboru)

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

10 kA

Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V

Ochrona od strony sieci zgodnie z wymaganiami IEC oraz minimalne potencjalne zwarcie między fazą a uziemieniem na zaciskach wejścia/wyjścia zasilacza UPS

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Urządzenie chroniące przed prądem przetężeniowym od strony sieci (i jego ustawienia) musi mieć rozmiar zapewniający czas rozłączenia w granicach 0,2 sekundy lub krótszy dla minimalnego przewidzianego prądu zwarcia między fazą a uziemieniem, obliczonego lub zmierzonego na zaciskach wejścia/obejścia zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Zgodność zapewnia zalecany przełącznik (i jego ustawienia) z poniższej tabeli.

NOTYFIKACJA
Ryzyko niezamierzonego uruchomienia urządzenia
Jeśli do ochrony przed awarią uziemiania od strony sieci stosowane jest urządzenie ochronne różnicowoprądowe (RCD), urządzenie RCD typu B musi mieć rozmiar niepowodujący prądu upływowego produktu, który może wynosić maksymalnie 60 mA.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Zalecana ochrona od strony sieci dla zasilaczy 400 V — IEC

UWAGA: W przypadku lokalnych nakazów wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli przewód neutralny ma przewodzić prąd o wysokim natężeniu, ze względu na nieliniowe obciążenie wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.

IkPh-PEto minimalny spodziewany prąd zwarciowy między fazą a uziemieniem wymagany na zaciskach wejścia/obejścia zasilacza UPS. Wartość IkPh-PE w tabeli jest oparta na zalecanym urządzeniu ochronnym.

Moc zasilacza UPS

10 kW 15 kW 20 kW
 

Wejście

Obejście

Wejście

Obejście

Wejście

Obejście

IkPh-PE (kA) 0,55 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5

Typ wyłącznika

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (stałe)

190 (stałe)

400 (stałe)

300 (stałe)

500 (stałe)

400 (stałe)

Zalecane przekroje kabli dla 380/400/415 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 25 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Zalecane rozmiary kabli i maksymalne dozwolone rozmiary kabli mogą różnić się w zależności od produktu pomocniczego. Nie wszystkie produkty pomocnicze obsługują kable aluminiowe. Należy postępować zgodnie z instrukcją produktu pomocniczego.
UWAGA: Przewód neutralny ma rozmiar wystarczający do obsługi 1,73 raza większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.

Miedź

Moc zasilacza UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Napięcie (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Fazy wejściowe (mm2)

6

6

10

Wejście PE (mm2)

6

6

10

Fazy obejścia/wyjściowe (mm2)

6

6

10

Obejście PE / wyjście PE (mm2)

6

6

10

Neutralny (mm2)

6

10

16

Dane techniczne momentów dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura

0°C do 40°C

-15°C do 40°C dla systemów z bateriami.

Wilgotność względna

5–95% bez kondensacji

10–80% bez kondensacji

Wysokość

Zaprojektowany do pracy na wysokości 0-3000 m.
Obniżanie mocy wymagane od 1000-3000 m:
Do 1000 m: 1.000
Aż do 1500 m: 0.975
Aż do 2000 m: 0.950
Aż do 2500 m: 0.925
Aż do 3000 m: 0,900

 
Słyszalny hałas w odległości jednego metraod jednostki

400 V 10-20 kW: 49 dB przy 70% obciążenia, 55 dB przy 100% obciążenia

Klasa ochrony

IP20

Kolor

RAL 9003, poziom połysku 85%

Rozpraszanie ciepła w BTU/godz

10 kW UPS Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

663

664

652

469

475

470

50% obciążenia

888

831

845

524

502

516

75% obciążenia

1052

1024

1026

610

525

542

100% obciążenia

1300

1240

1218

622

594

593

10 kW UPS ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

460

475

486

957

998

995

50% obciążenia

512

519

530

1088

1123

1137

75% obciążenia

550

556

563

1268

1288

1312

100% obciążenia

599

602

610

1479

1491

1519

15 kW UPS Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

769

767

744

529

487

461

50% obciążenia

1052

1024

1026

610

525

542

75% obciążenia

1425

1350

1339

704

612

610

100% obciążenia

1856

1761

1716

790

706

688

15 kW UPS ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

484

501

517

1021

1056

1062

50% obciążenia

550

556

563

1268

1288

1312

75% obciążenia

635

630

630

1599

1595

1635

100% obciążenia

709

707

701

2014

2013

2031

20 kW UPS Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

888

831

845

524

502

516

50% obciążenia

1300

1240

1218

622

594

593

75% obciążenia

1856

1761

1716

790

706

688

100% obciążenia

2600

2454

2353

871

836

801

20 kW UPS ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
25% obciążenia

512

519

530

1088

1123

1137

50% obciążenia

599

602

610

1479

1491

1519

75% obciążenia

709

707

701

2014

2013

2031

100% obciążenia

835

819

810

2697

2690

2672

Waga i wymiary zasilacza UPS w opakowaniu do wysyłki

  Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm

Zasilacz UPS z jednym szeregiem baterii

270

1680

640

990

Waga i wymiary zasilacza UPS

  Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm

Zasilacz UPS z jednym szeregiem baterii

245

1485

333

847

UWAGA: Jeden moduł baterii waży około 32 kg. Jeden szereg baterii składa się z czterech modułów bateryjnych.

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wymaganej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów.
UWAGA: Minimalna wymagana przestrzeń to 150 mm (5,91 cal).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?