990-91317E-025

Komunikacja i zarządzanie

Lokalna sieć komputerowa 1 Gbps – domyślnie 1 port
Modbus Magistrala Modbus (SCADA)
Przekaźniki wyjściowe 4 x Konfigurowalny obwód SELV
Styki wejściowe 4 x Konfigurowalny obwód SELV
Standardowy panel sterowania 4,3-calowy wyświetlacz dotykowy
Alarm dźwiękowy Tak
Awaryjne wyłączanie zasilania (wyłącznik EPO) Opcje:
  • Normalnie otwarty (NO)

  • Normalnie zamknięty (NC)

  • Zewnętrzny 24 VDC SELV

Rozdzielnica zewnętrzna UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Synchronizacja zewnętrzna Nie
Monitorowanie baterii Dostępne dla baterii modułowych

EPO (PPOŻ)

Konfiguracje EPO (PPOŻ) 640–4864 zacisk J6600, 1–9)

Wejście EPO obsługuje 24 VDC.

UWAGA: Domyślnym ustawieniem aktywacji EPO jest wyłączenie falownika.

Jeśli chcesz, by aktywacja EPO (PPOŻ) przełączała zamiast tego zasilacz UPS w tryb wymuszonego obejścia statycznego, skontaktuj się z firmą Schneider Electric.

Konfigurowalne styki wejściowe i przekaźniki wyjściowe

Styki wejściowe

Dostępne są cztery styki wejściowe i można je skonfigurować w celu wskazywania danego wydarzenia na wyświetlaczu Styki wejściowe obsługują napięcie 24 VDC 10 mA.

Nazwa Opis Położenie
IN _1 (Styki wejściowe 1) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 1–2
IN _2 (Styki wejściowe 2) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 3–4
IN _3 (Styki wejściowe 3) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 5–6
IN _4 (Styki wejściowe 4) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 7–8

Przekaźniki wyjściowe

Dostępne są cztery przekaźniki wyjściowe i można je skonfigurować w celu aktywacji w wypadku jednego lub więcej wydarzeń za pośrednictwem wyświetlacza.

Przekaźniki wyjściowe obsługują napięcie 24 VAC/VDC 1 A. Wszystkie zewnętrzne obwody muszą być zabezpieczone szybko działającymi bezpiecznikami 1 A o maksymalnym natężeniu.

Nazwa Opis Położenie
OUT _1 (Przekaźnik wyjściowy 1) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640–4864 zacisk J6617, 1–3
OUT _2 (Przekaźnik wyjściowy 2) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640–4864 zacisk J6617, 4–6
OUT _3 (Przekaźnik wyjściowy 3) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640–4864 zacisk J6617, 7–9
OUT _4 (Przekaźnik wyjściowy 4) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640–4864 zacisk J6617, 10–12

Tryb kontr. pod napięciem: Gdy tryb ten jest włączony, oznacza to, że przekaźnik wyjścia jest aktywowany, gdy nie występują zdarzenia powiązane z przekaźnikiem wyjścia (normalnie aktywowany). Tryb kontroli pod napięciem jest ustawiany indywidualnie dla każdego przekaźnika wyjściowego i umożliwia wykrycie utraty napięcia do przekaźników wyjściowych, ponieważ wszystkie z nich zostaną dezaktywowane, a powiązane z nimi wydarzenia zostaną oznaczone jako obecne.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?