990-5910F-023

Konfigurere brytere

MERK: Denne konfigurasjonen er obligatorisk for å få riktig UPS-drift.
  1. Trykk på Konfigurasjon > Brytere .
  2. Trykk på de forskjellige bryterne i orienteringsplanen for å konfigurere hvilke brytere som skal finnes i UPS-systemet. En firkant med en betyr at bryteren er tilstede, en tom firkant betyr at bryteren ikke er tilstede, en nedtonet firkant betyr at bryteren automatisk er konfigurert i UPS-systemet.
    MERK: UPSen kan overvåke opptil to batteribrytere i en standardbatteriløsning. UPSen kan overvåke opptil fire batteribrytere i en modulær batteriløsning. Dette konfigureres automatisk av UPSen. Orienteringsplanen viser bare én batteribryter (BB) selv om flere batteribrytere er tilkoplet og konfigurert for overvåking. Hvis én eller flere av de overvåkede batteribryterne er i posisjonen lukket, vises BBen på orienteringsplanen som lukket. Hvis alle de overvåkede batteribryterne er i posisjonen åpen, vises BBen på orienteringsplanen som åpen.
  3. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?