990-5910F-011

Katkaisijoiden määrittäminen

HUOMAUTUS: Tämä määritys on pakollinen UPSin oikean toiminnan kannalta.
  1. Napauta Määritys > Katkaisijat .
  2. Napauta eri katkaisijoita kytkentätilakaaviossa määrittääksesi, mitkä katkaisijat ovat UPS-järjestelmässä. Valintamerkki ruudussa tarkoittaa, että katkaisija on käytössä, tyhjä neliö tarkoittaa, että katkaisija ei ole käytössä, ja harmaa tarkoittaa, että katkaisija määritetään automaattisesti UPS-järjestelmässä.
    HUOMAUTUS: UPS voi valvoa enintään kahta akkukatkaisijaa vakioakkujärjestelmässä. UPS voi valvoa enintään neljää akkukatkaisijaa modulaarisessa akkujärjestelmässä. UPS määrittää tämän automaattisesti. Kytkentätilakaaviossa näkyy vain yksi akkukatkaisija (BB), vaikka useampi akkukatkaisija olisi kytketty ja määritetty valvontaa varten. Jos yksi tai useampi valvotuista akkukatkaisijoista on suljettu, kytkentätilakaavion BB näkyy kiinni olevana. Jos kaikki valvotut akkukatkaisijat ovat auki, kytkentätilakaavion BB näkyy auki olevana.
  3. Napauta OK, niin tehdyt asetukset tallentuvat.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?