990-5913E-004

Tilslut strømkablerne

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Sluk UPS'en fuldstændigt inden DC kablerne og batterikablerne tilsluttes det klassiske batteriskab.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Fjern terminaldækslet i venstre side af batteriafbryderen.
 2. Før PE-kablet gennem bunden af det klassiske batteriskab, og tilslut PE-kablet.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 3. Før DC kablerne gennem bunden af det klassiske batteriskab, og tilslut DC kablerne (DC+, DC-). Brug låseskiver (medfølger ikke), når du tilslutter DC kablerne.
 4. Sæt terminaldækslet på igen i venstre side af batteriafbryderen.
 5. Monter afbryderbeskyttelsespladerne igen.
 6. Forbind batterierne på hver hylde i det/de klassiske batteriskab(e) med de medfølgende kobberstænger eller kabler, og tilslut til højre side af batteriafbryderen. Se tilslutningsdiagrammet på indersiden af fordøren i det klassiske batteriskab.
  FARE
  Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  Batterierne kan udgøre en risiko for elektrisk stød og høj kortslutningsstrøm. Der skal tages følgende forholdsregler ved arbejde med batterier:
  • Fjern ure, ringe eller andre metalgenstande
  • Anvend værktøj med isolerede håndtag.
  • Brug beskyttelsesbriller, handsker og -støvler.
  • Læg ikke redskaber og metalgenstande oven på batterierne.
  • Afbryd forbindelsen til opladningskilden, før batteriets polklemmer kobles til eller fra.
  • Undersøg, om batteriet er jordet ved en fejl. Hvis det er jordet ved en fejl, skal du fjerne kilden fra jorden. Hvis du rører ved et jordet batteri, risikerer du at få elektrisk stød og forbrændinger forårsaget af høj kortslutningsstrøm. Risikoen for at få stød kan reduceres ved at fjerne sådanne jordforbindelser under installation og ved vedligeholdelse af en kvalificeret person (gælder for udstyr og fjernopstillede batteriprodukter uden jordet forsyningskredsløb).
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?