990-5910F-034

İnvertörü OFF konumuna geçirme

ÖNEMLİ: Bu, yüke giden kaynağı kapatır.
  1. Kontrol > İnvertör > İnvertör kapalı öğesini seçin.
  2. Onay ekranında Tamam'a dokunun.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?