990-5910F-034

Modüler bir Akü Grubunu Değiştirme veya Takma

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Aküler, elektrik çarpması ve yüksek kısa devre akımı riski oluşturabilir. Aküler üzerinde çalışırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
 • Akülerim servis işlemlerinin sadece aküler ve gerekli önlemler hakkında bilgili olan kalifiye personel tarafından veya gözetiminde yapılması gerekir. Kalifiye olmayan personeli akülerden uzak tutun.
 • Patlayabilecekleri için aküleri ateşe atmayın.
 • Aküleri açmayın, değiştirmeyin veya parçalamayın. Serbest kalan elektrolit cilde ve gözlere zararlıdır. Zehirli olabilir.
 • Saatleri, yüzükleri veya diğer metal nesneleri çıkarın.
 • Yalıtımlı tutamaçları olan aletler kullanın.
 • Koruyucu gözlük, eldiven ve çizme kullanın.
 • Akülerin üzerine alet ya da metal parçalar koymayın.
 • Bu işleme başlamadan önce akü kesicisini (BB) açık (OFF) konumuna getirin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
UYARI
ekipman hasarı riski
 • Akü modüllerini değiştirirken veya takarken, daima tüm UPS sisteminde aynı akü modülü türüyle (aynı ticari referans) kullanın.
 • Bir akü grubunun her zaman tamamını değiştirin veya takın (dört akü modülü).
 • Aküleri sisteme takmadan önce sistem çalışmaya hazır olana kadar bekleyin. Akü kurulumundan UPS sistemi çalışana kadar geçen süre 72 saat veya 3 günü geçmemelidir.
 • UPS sistemi uzun süre enerji verilmeden duracaksa, ayda en az bir kez olmak üzere 24 saat süreyle UPS sistemine enerji verilmesi önerilir. Bu, takılı olan akü modüllerini şarj eder, böylece derin deşarjın geri dönüşümsüz hasarını önler.
 • Akü modüllerini -15 ila 40°C (5 ila 104°F) ortam sıcaklığında saklayın.
 • Akü modüllerini orijinal koruyucu ambalajlarında saklayın.
 • Derin deşarjdan zarar görmemeleri için, -15 ila 25°C (5 ila 77°F) sıcaklıkta depolanan akü modülleri her altı ayda bir şarj edilmelidir. 25°C (77°F) üzerinde ortamda depolanan akü modülleri daha kısa aralıklarla şarj edilmelidir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
DUYURU
YÜKÜN ENERJİSİZ KALMA RİSKİ
Akü desteği, kabin üzerindeki akü kesicisi (BB) açık (OFF) konumundayken bir kabinden kullanılamaz.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
 1. Akü modüllerinin değiştirilmesi veya takılması gerektiği UPS ve/ya modüler akü kabini üzerindeki akü kesicisini (BB) açık (OFF) konumuna getirin.
 2. Akü kapağını UPS'ten ve/veya modüler akü kabininden çıkarın.
 3. Akü modülünü çıkarma:
  1. Akü terminallerini akü modülünün ön kısmından ayırın.
  2. Vidayı akü modülü kolundan çıkarın ve kolu yukarı doğru çevirin.
  3. Akü modülünü dikkatlice yuvadan dışarı çekin. Daima tüm akü grubunu sökün (dört akü modülü).
 4. Akü modülü takma:
  1. Akü modülünü yuvaya doğru itin. Rafları alttan yukarı doğru doldurun. Daima tam bir akü grubu takın (dört akü modülü).
  2. Akü modülündeki kolu aşağı çevirin ve verilen vidayla kolu rafa sabitleyin.
  3. Akü terminallerini akü modülünün ön tarafına bağlayın.
 5. Akü modüllerinin doğru takıldığından emin olmak için bkz. Modüler Akü Durumunu Görüntüleyin.
 6. Akü kapağını UPS'e ve/veya modüler akü kabinine tekrar takın.
 7. UPS ve/veya modüler akü kabini üzerindeki akü kesicisini (BB) kapalı (ON) konumuna getirin.
 8. Sadece UPS sistemindeki tüm akü modüllerinin tamamen değiştirilmesi için: Tüm akü verilerini sıfırlamak için Bakım > Akü değiştirme öğesini seçin (akü çalışma süresi eskime faktörü, kullanım ömrü sayaçları ve akü istatistiklerini içerir).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?