990-5910F-011

Käyttöajan kalibrointitestin aloittaminen

Tämän toiminnon avulla voi kalibroida arvioidun jäljellä olevan akunkäyttöajan arvon. Tässä testissä UPS siirtyy akkukäyttöön ja akut tyhjennetään vähäisen akkujännitteen varoitustasoon saakka. Kuluneen ajan ja kuormitustietojen perusteella voidaan laskea akun kapasiteetti ja kalibroida arvioitu käyttöaika.

Schneider Electric suosittelee käyttöajan kalibrointia käytön alussa, akkujen vaihdon yhteydessä tai akuston muutosten yhteydessä.

HUOMAUTUS
laitevaurion vaara
 • Käyttöajan kalibrointitestin aikana akkujen kapasiteetti laskee hyvin matalaksi, eivätkä ne siksi pysty tukemaan kuormaa virransyötön virheen sattuessa.
 • Akut tyhjennetään vähäisen akkujännitteen varoitustasoon saakka, ja siksi akun kesto on lyhyt kalibroinnin jälkeen, kunnes akut on taas ladattu täyteen.
 • Toistuva akkujen testaus tai kalibrointi voi vaikuttaa akun käyttöikään.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.

Edellytykset:

 • Ei kriittisiä hälytyksiä.

 • Akkujen on oltava täyteen (100 %) ladattuna.

 • Kuorman täytyy olla vähintään 10 %, ja kuorma ei saa testin aikana muuttua enempää kuin 20 %. Esimerkki: Jos kuorma on testin alussa 30 %, testi keskeytetään, jos kuorman prosenttiosuus laskee alle 24 %:iin tai nousee yli 36 %:iin testauksen aikana.

 • Ohitussyötön on oltava käytettävissä.

 • Toimintatilana on oltava joko normaali käyttö, eConversion tai ECO-tila.

 • Järjestelmän toimintatilana on oltava joko Vaihtosuuntaaja, eConversion tai ECO-tila.

 1. Napauta valikkopainiketta etusivulla.
 2. Valitse Huolto > Käyttöajan kalibr. > Aloita kalibrointi .
 3. Napauta OK vahvistusnäytössä.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?