990-5910F-011

Akkujärjestelmän määrittäminen

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Akkujen määrityksien tekijän oltava pätevä henkilö, joka tuntee akut, akkumääritykset ja tarvittavat varotoimenpiteet.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
 1. Napauta Määritys > Akku .
 2. Valitse akkujärjestelmän tyyppi:
  1. Valitse Vakio, jos käytät Galaxy VS -vakioakkujärjestelmää, ja valitse pudotusvalikosta käyttämäsi akun järjestelmä.
  2. Valitse Modulaarinen, jos käytät modulaarista Galaxy VS -akkujärjestelmää.
  3. Valitse Mukautettu, jos käytät mukautettua akkujärjestelmää.
 3. Napauta Yleiset asetukset ja aseta seuraavat parametrit:
  HUOMAUTUS: Napauta kullakin sivulla OK tallentaaksesi asetukset ja napauta nuolikuvaketta siirtyäksesi seuraavalle sivulle. Vain kolme ensimmäistä asetusta on käytettävissä modulaarisissa akkujärjestelmissä.
  Akkukatkaisijaan yhdistettyjen akustojen määrä/Modulaaristen akkukoteloiden määrä Aseta akkukatkaisijaan yhdistettyjen akustojen määrä / Aseta UPSiin yhdistettyjen modulaaristen akkukoteloiden määrä
  Lyhyt akkuaika -varoitus (s) Aseta jäljellä olevalle sekuntimääräiselle akkuajalle kynnysarvo, joka aktivoi lyhyt akkuaika -varoituksen.
  Latauskapasiteetti (%) Aseta maksimilatauskapasiteetti prosentteina UPSin nimellisteholuokasta.
  Minimiarvo (°C) Aseta pienin hyväksyttävä akkulämpötila celsius- tai fahrenheitasteina. Arvon alapuoliset lämpötilat aktivoivat hälytyksen.
  Maksimiarvo (°C) Aseta suurin hyväksyttävä akkulämpötila celsius- tai fahrenheitasteina. Arvon yläpuoliset lämpötilat aktivoivat hälytyksen.
  Laturin automaattinen teholataustila Valitse, jos haluat ottaa laturin automaattisen teholataustilan käyttöön. Toiminto siirtää laturin automaattisesti teholataustilaan, kun järjestelmä on ollut akkukäytössä.
  Jaksottainen lataustila Valitse, jos haluat ottaa jaksottaisen lataustilan käyttöön.

  Jaksottaisen latauksen aikana järjestelmä vaihtelee ylläpitovarauksen ja lepotilan välillä. Toiminto ylläpitää akun varaustilaa jatkuvasti rasittamatta akkua kestoylläpitovarauksella.

  Testien väli Aseta UPSin suorittamien akkutestien taajuusväli.
  Testipäivä Aseta viikonpäivä, jolloin akkutesti suoritetaan.
  Testin aloitus (tt:mm) Aseta kellonaika, jolloin akkutesti suoritetaan.
 4. Vain mukautetulle akkujärjestelmälle: Napauta Erityiset asetukset ja aseta seuraavat parametrit:
  HUOMAUTUS: Napauta kullakin sivulla OK tallentaaksesi asetukset ja napauta nuolikuvaketta siirtyäksesi seuraavalle sivulle.
  Akkutyyppi Valitse akkutyyppi.
  Akun keskipiste yhdistetty Valitse, jos akun keskipiste on yhdistetty.
  Poista lämpöt.valv. käyt. Valitse, jos haluat poistaa akun lämpötilan valvonnan käytöstä.
  Akkukapasiteetti / akku (Ah) Aseta akkukapasiteetti akkua kohden ampeeritunneissa kuhunkin akkukatkaisijaan yhdistetylle akkuryhmälle.
  Rinnakkaisten akkustringien määrä Aseta rinnakkain yhdistettyjen akkustringien määrä kuhunkin akkukatkaisijaan yhdistetylle akkuryhmälle.
  Akkujen määrä / string Aseta stringikohtainen akkujen määrä.
  Akkukennojen määrä / akku Aseta akkukohtainen akkukennojen määrä.
  Kennojännite (V) Aseta ylläpitovaraukselle kennokohtainen jännite.

  Ylläpitovaraus on latauksen perustoiminto, joka on saatavissa kaikille akkutyypeille ja jonka laturi automaattisesti käynnistää.

  Aseta teholataukselle kennokohtainen jännite.

  Teholataus mahdollistaa nopean lataamisen, jolloin tyhjäksi purkautuneen akun voi pikaladata täyteen.

  Aseta tasauslataukselle kennokohtainen jännite.

  Tasauslatausta käytetään tasattaessa vahingoittunutta märkäakkua. Lataustapaa voi käyttää suurimmalla mahdollisella jännitetasolla. Kun akku on tasauslatauksessa, märkäakusta haihtuu vettä, joka pitää täyttää latauksen päätyttyä.

  Latauksen kesto (s) Aseta teho- ja tasauslatauksen kesto sekunneissa.
  Sammut. loppujännite / kenno (V) Aseta kennokohtainen jännitetaso, kun akku pitää sammuttaa.
  Nimellislämpötila (°C)/Nimellislämpötila (°F) Aseta nimellislämpötila celsius- tai fahrenheitasteina.
  Latausvirran taso Aseta latausvirran taso.
  Salli teholataus Valitse, jos haluat sallia akun teholatauksen.

  Teholataus mahdollistaa nopean lataamisen, jolloin tyhjäksi purkautuneen akun voi pikaladata täyteen.

  Salli akun syväpurkaus Valitse tämä salliaksesi akkujen syväpurkaus, kun UPS on akkukäytössä. Toiminnon avulla akkujen lataus purkaantuu suositeltua jännitetasoa matalammalle tasolle. Tämä saattaa vioittaa akkuja.
  Ota akun automaattinen irrotus käyttöön Valitse tämä, jos haluat ottaa käyttöön akkujen automaattisen irrotuksen. Kun UPS-järjestelmän lähtö ei ole toiminnassa eikä se pysty lataamaan akkuja, toiminto laukaisee akkukatkaisijat, jotta akku ei syväpurkaudu seuraavan ajanjakson kuluttua:
  • Kahden viikon kuluttua.

  • Kymmenen minuutin kuluttua, kun kennon jännite on alle alhaisen akun sammumistason.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?