990-5910F-011

UPSin tilat

eConversion-tila

eConversion tarjoaa parhaimman suojauksen ja korkeimman hyötysuhteen yhdistelmän, minkä ansiosta UPS kuluttaa sähköä kolme kertaa vähemmän kaksoismuunnokseen verrattuna. eConversion on nykyään yleisesti suositeltu käyttötila, ja se on oletusarvoisesti käytössä UPSissa. Se voidaan kuitenkin poistaa käytöstä näyttövalikon kautta. Kun eConversion on käytössä, se voidaan asettaa aina aktiiviseksi tai näyttövalikon kautta määritettävän aikataulun mukaiseksi.

eConversion-käytössä UPS syöttää kuorman aktiivisen osan staattisen ohituksen kautta niin kauan kuin verkkovirtasyöttö on sallittujen arvojen sisällä. Rinnakkaisen vaihtomuuntimen käytön vuoksi UPSin tulotehokerroin pysyy kuorman tehokertoimesta riippumatta lähellä yhtä, sillä UPSin tulovirran kuorman loisteho vähenee huomattavasti. Jos verkkovirtasyöttö keskeytyy, vaihtosuuntaaja ylläpitää lähtöjännitettä, mikä takaa keskeytymättömän siirtymän eConversionista kaksoismuunnokseen. Akut ladataan, kun UPS on ECOnversion-tilassa ja yliaaltojen kompensointi on käytössä.

eConversion-tilaa voidaan käyttää Galaxy VS -UPSissa seuraavin ehdoin:

  • UPSin kuorma on vähintään 5 %.

  • Jännitteen vaihtelu on ≤10 % nimellisjännitteeseen nähden (säädettävä asetus 3–10 %).

  • THDU on ≤5 %.

Jos nämä ehdot eivät täyty, UPS siirtyy käyttämään kaksoismuunnosta ja palaa eConversion-tilaan, kun ehdot täyttyvät uudelleen.

HUOMAUTUS: Kun rinnakkaisjärjestelmän yhdessä UPSissa muutetaan eConversion-tilan asetuksia, asetukset jaetaan kaikkiin rinnakkaisjärjestelmän UPSeihin.
HUOMAUTUS: Kun generaattori on käytössä ja taajuuden vaihtelua on havaittavissa (tyypillisesti pienentämisen vuoksi), on suositeltavaa määrittää syöttöliitin poistamaan korkean hyötysuhteen tilat käytöstä, kun generaattori on päällä.
HUOMAUTUS: Jos ulkoista synkronointia tarvitaan, eConversion on suositeltavaa käytöstä.

Kaksoismuunnos (normaali käyttö)

UPS syöttää kuormaa käyttäen UPS-virtaa. Kaksoismuunnostila luo pysyvästi täydellisen siniaallon järjestelmän lähtöön, mutta tämä toiminto kuluttaa myös enemmän sähköä.

Akkukäyttö

Jos verkkovirtalähde ei tuota virtaa, UPS siirtyy akkukäyttöön ja syöttää kuormaa akuilta.

Pyydetty staattinen ohituskäyttö
UPSin tilat

UPS-yksikkö voi siirtyä pyydettyyn staattiseen ohituskäyttöön, jos se saa siihen komennon näytön kautta. Pyydetyn staattisen ohituskäytön aikana kuormaa syötetään ohituslähteestä. Jos siinä havaitaan vika, UPS siirtyy joko kaksoismuunnostilaan (normaaliin käyttöön) tai pakotettuun staattiseen ohituskäyttöön. Jos pyydetyn staattisen ohituskäytön aikana on katkos verkkovirran syötössä, UPS siirtyy akkukäyttöön.

Pakotettu staattinen ohituskäyttö
UPSin tilat

UPS on pakotetussa staattisessa ohituskäytössä joko siksi, että UPS on antanut komennon tai koska käyttäjä on sammuttanut vaihtosuuntaajan UPSissa olevasta OFF-painikkeesta. Pakotetun staattisen ohituskäytön aikana kuormaa syötetään ohituslähteestä.

HUOMAUTUS: Pakotetun staattisen ohituskäytön aikana UPSin akut eivät ole käytettävissä varavirtalähteenä.

Sisäinen huolto-ohituskäyttö sisäisellä huoltokatkaisijalla (IMB)

Kun sisäinen huoltokatkaisija (IMB) suljetaan, UPS siirtyy sisäiseen huolto-ohituskäyttöön. Kuorma varataan käsittelemättömällä virralla ohituslähteestä. Sisäisellä huoltokatkaisijalla (IMB) käynnistetyn sisäisen huolto-ohituskäytön aikana virtamoduulit, staattinen ohituskytkinmoduuli ja hallintakaappi voidaan huoltaa ja vaihtaa. Sisäistä huoltokatkaisijaa (IMB) voi käyttää ainoastaan yksittäisjärjestelmissä ja yksinkertaistetuissa 1+1-rinnakkaisjärjestelmissä, joissa ei ole ulkoista huolto-ohituskatkaisijaa.

HUOMAUTUS: Sisäisen huolto-ohituskäytön aikana UPSin akut eivät ole käytettävissä varavirtalähteenä.

Ulkoinen huolto-ohituskäyttö huolto-ohituskatkaisijalla (MBB)

Kun huolto-ohituskatkaisija on suljettu ulkoisessa huolto-ohituspaneelissa/-kotelossa tai kolmannen osapuolen kytkinlaitteessa, UPS-järjestelmä siirtyy ulkoiseen huolto-ohituskäyttöön. Kuorma varataan käsittelemättömällä virralla ohituslähteestä. Huolto-ohituskatkaisijalla (MBB) käynnistetyn ulkoisen huolto-ohituskäytön aikana koko UPSia voidaan huoltaa ja sen osia vaihtaa.

HUOMAUTUS: Ulkoisen huolto-ohituskäytön aikana UPSin akut eivät ole käytettävissä varavirtalähteenä.

Staattisen ohituksen valmiustila

Staattisen ohituksen valmiustila koskee ainoastaan yksittäisiä UPS-yksiköitä rinnakkaisjärjestelmässä. UPS siirtyy staattisen ohituksen valmiustilaan, jos se ei voi siirtyä pakotettuun staattisen ohituksen tilaan ja jos rinnakkaisjärjestelmän toiset UPS-yksiköt eivät pysty varaamaan kuormaa. Staattisen ohituksen valmiustilassa kyseessä olevan UPS-yksikön lähtö on sammutettuna. UPS siirtyy automaattisesti takaisin ensisijaiseen toimintatilaan, kun se on mahdollista.

HUOMAUTUS: Jos toiset UPSit eivät pysty syöttämään kuormaa, rinnakkaisjärjestelmä siirtyy pakotettuun staattisen ohitustilaan. Tällöin staattisen ohituksen valmiustilassa oleva UPS siirtyy pakotettuun staattiseen ohitustilaan.

Akkutestitila

UPS on akkutestitilassa, kun UPS suorittaa akun itsetestausta tai käyttöajan kalibrointia.

HUOMAUTUS: Akkutesti keskeytetään, jos verkkovirtalähteen virta katkeaa tai järjestelmässä on kriittinen hälytys ja UPS palaa normaaliin toimintaan, kun verkkovirta palaa.

ECO-tila
UPSin tilat

ECO-tilassa UPS käyttää pyydettyä staattista ohitusta kuorman tuottamiseen, kunhan virran laatu on sallittujen arvojen sisällä. Jos UPSissa havaitaan vika (esimerkiksi ohitus- tai lähtöjännite ylittää sallitut arvot tai virtakatko), UPS siirtyy joko kaksoismuunnostilaan (normaalikäyttöön) tai pakotettuun staattiseen ohitukseen. Siirto-olosuhteista riippuen kuorman syöttö voi keskeytyä minimaalisesti (enintään 10 ms:n ajaksi). Akut ladataan, kun UPS on ECO-tilassa. ECO-tilan pääasiallinen etu on sähkövirran säästäminen verrattuna kaksoismuunnoksen käyttöön.

HUOMAUTUS: Kun rinnakkaisjärjestelmän yhdessä UPSissa muutetaan ECO-tilan asetuksia, asetukset jaetaan kaikkiin rinnakkaisjärjestelmän UPSeihin.

Sammutettu-tila
UPSin tila

UPS ei varaa kuormaa. Akut ladataan ja näyttö on päällä.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?