990-5910F-032

กำหนดค่าโซลูชันแบตเตอรี่

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ระเบิด หรือไฟกระชาก
การตั้งค่าแบตเตอรี่จะต้องถูกป้อนโดยผู้มีคุณวุฒิที่มีความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่, การกำหนดค่าแบตเตอรี่ และข้อพึงระวัง เท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 1. แตะ การกำหนดค่า > แบตเตอรี่
 2. เลือกประเภทโซลูชันแบตเตอรี่ของคุณ:
  1. เลือก มาตรฐาน หากคุณมีโซลูชันแบตเตอรี่ Galaxy VS มาตรฐาน และเลือกอ้างอิงเชิงพาณิชย์สำหรับการกำหนดค่าแบตเตอรี่เฉพาะจากรายการแบบเลื่อนลง
  2. เลือก ชนิดโมดูล หากคุณมีโซลูชันแบตเตอรี่ Galaxy VS ชนิดโมดูล
  3. เลือก กำหนดเอง หากคุณมีโซลูชันแบตเตอรี่แบบกำหนดเอง
 3. แตะ การตั้งค่าทั่วไป และตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้:
  หมายเหตูู: ในแต่ละหน้า แตะ ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณและแตะที่สัญลักษณ์ลูกศรเพื่อไปยังหน้าถัดไป เฉพาะการตั้งค่าสามรายการแรกเท่านั้นที่ใช้ได้สำหรับโซลูชันแบตเตอรี่ชนิดโมดูล
  จำนวนตู้แบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับเบรกเกอร์แบตเตอรี่/จำนวนตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล ตั้งค่าจำนวนตู้แบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับเบรกเกอร์แบตเตอรี่แต่ละตัว/ตั้งค่าจำนวนตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่เชื่อมต่อกับ UPS
  การเตือนเวลาทำงานต่ำ (วินาที) ตั้งค่าเกณฑ์สำหรับเวลาทำงานคงเหลือเป็นวินาที ซึ่งจะทำให้การเตือนเวลาทำงานต่ำทำงาน
  ความจุการชาร์จ (%) ตั้งค่าความจุการชาร์จสูงสุดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพิกัดไฟฟ้าที่กำหนดไว้ของ UPS
  เกณฑ์ขั้นต่ำ (°C) ตั้งค่าอุณหภูมิแบตเตอรี่ต่ำสุดที่ยอมรับได้เป็นเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์ อุณหภูมิที่ต่ำกว่าเกณฑ์นี้จะทำให้สัญญาณเตือนทำงาน
  เกณฑ์สูงสุด (°C) ตั้งค่าอุณหภูมิแบตเตอรี่สูงสุดที่ยอมรับได้เป็นเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์ อุณหภูมิที่สูงกว่าเกณฑ์นี้จะทำให้สัญญาณเตือนทำงาน
  โหมดบูสต์อัตโนมัติของเครื่องชาร์จ เลือกเพื่อเปิดใช้งานโหมดบูสต์อัตโนมัติของเครื่องชาร์จ ฟังก์ชันนี้จะถ่ายโอนเครื่องชาร์จไปยังโหมดบูสต์เครื่องชาร์จโดยอัตโนมัติหลังจากที่ระบบทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
  โหมดการชาร์จเป็นรอบ เลือกเพื่อเปิดใช้งานโหมดการชาร์จเป็นรอบ

  ระหว่างการชาร์จเป็นรอบ ระบบจะวนรอบระหว่างระยะเวลาในการชาร์จแบบโฟลทและพัก ฟังก์ชันนี้จะรักษาสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่โดยไม่ทำให้แบตเตอรี่รับภาระมากเกินไป โดยการใช้วิธีชาร์จแบบโฟลท

  ความถี่ช่วงทดสอบ ตั้งค่าว่า UPS ควรทดสอบแบตเตอรี่บ่อยเพียงใด
  วันทดสอบของสัปดาห์ ตั้งค่าว่าจะทดสอบแบตเตอรี่ในวันไหนของสัปดาห์
  เวลาเริ่มต้นการทดสอบ (ชช:นน) ตั้งค่าเวลาของวันที่ควรดำเนินการทดสอบแบตเตอรี่
 4. สำหรับโซลูชันแบตเตอรี่แบบกำหนดเองเท่านั้น: แตะ การตั้งค่าเฉพาะ และตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้:
  หมายเหตูู: ในแต่ละหน้า แตะ ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณและแตะที่สัญลักษณ์ลูกศรเพื่อไปยังหน้าถัดไป
  ประเภทแบตเตอรี่ เลือกประเภทแบตเตอรี่
  เชื่อมต่อจุดกลางแบตเตอรี่แล้ว เลือกว่าจุดกลางแบตเตอรี่เชื่อมต่ออยู่หรือไม่
  ปิดใช้งานการเฝ้าติดตามอุณหภูมิ เลือกเพื่อปิดใช้งานการเฝ้าติดตามอุณหภูมิแบตเตอรี่
  ความจุแบตเตอรี่ต่อบล็อก (Ah) ตั้งค่าความจุของแบตเตอรี่ต่อบล็อกแบตเตอรี่ในหน่วยแอมแปร์ชั่วโมงสำหรับแผงแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับเบรกเกอร์แบตเตอรี่แต่ละตัว
  จำนวนสตริงแบตเตอรี่แบบขนาน ตั้งค่าจำนวนสตริงแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อแบบขนานสำหรับแผงแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับเบรกเกอร์แบตเตอรี่แต่ละตัว
  จำนวนแบตเตอรี่ต่อสตริง ตั้งค่าจำนวนบล็อกแบตเตอรี่ต่อสตริงแบตเตอรี่
  จำนวนเซลล์แบตเตอรี่ต่อบล็อก ตั้งค่าจำนวนเซลล์แบตเตอรี่ในบล็อกแบตเตอรี่
  แรงดันไฟฟ้า DC ต่อเซลแบตเตอรี่ (โวลต์) ตั้งค่าการชาร์จแรงดันไฟฟ้าต่อเซลล์แบตเตอรี่สำหรับการชาร์จแบบโฟลท

  การชาร์จแบบโฟลทเป็นฟังก์ชันการชาร์จพื้นฐานที่ใช้ได้กับแบตเตอรี่ทุกประเภท และจะเริ่มต้นโดยเครื่องชาร์จโดยอัตโนมัติ

  ตั้งค่าการชาร์จแรงดันไฟฟ้าต่อเซลล์แบตเตอรี่สำหรับการชาร์จแบบบูสต์

  การชาร์จแบบบูสต์ช่วยให้สามารถชาร์จเร็วได้เพื่อฟื้นฟูประจุแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว

  ตั้งค่าการชาร์จแรงดันไฟฟ้าต่อเซลล์แบตเตอรี่สำหรับการชาร์จแบบปรับสมดุล

  การชาร์จแบบปรับสมดุลจะใช้เมื่อปรับสมดุลเซลล์แบตเตอรี่ที่เปิดเอนเอียง นี่คือวิธีการชาร์จที่ใช้ระดับแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ เมื่อใช้วิธีการชาร์จแบบปรับสมดุล น้ำจะระเหยออกจากเซลล์แบตเตอรี่ที่เปิดอยู่ ซึ่งต้องทำการเปลี่ยนน้ำเมื่อชาร์จเสร็จสิ้น

  ระยะเวลาการชาร์จ (วินาที) ตั้งค่าระยะเวลาการชาร์จเป็นวินาทีสำหรับการชาร์จแบบบูสต์และการชาร์จแบบปรับสมดุล
  แรงดันไฟฟ้าปิดระบบ DC ต่อเซลล์แบตเตอรี่ (โวลต์) ตั้งค่าระดับแรงดันไฟฟ้าต่อเซลล์แบตเตอรี่สำหรับเมื่อต้องปิดระบบแบตเตอรี่
  อุณหภูมิที่กำหนด (°C)/อุณหภูมิที่กำหนด (°F) ตั้งค่าอุณหภูมิที่กำหนดเป็นเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์
  อัตรากระแสการชาร์จ ตั้งค่าอัตรากระแสการชาร์จ
  อนุญาตการชาร์จแบบบูสต์ เลือกเพื่ออนุญาตการชาร์จแบบบูสต์ของแบตเตอรี่

  การชาร์จแบบบูสต์ช่วยให้สามารถชาร์จเร็วได้เพื่อฟื้นฟูประจุแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว

  อนุญาตคลายประจุแบตเตอรี่ต่ำสุด เลือกเพื่ออนุญาตการคลายประจุถึงจุดต่ำสุดของแบตเตอรี่เมื่อ UPS ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ ฟังก์ชันนี้ช่วยให้แบตเตอรี่คลายประจุถึงระดับแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าค่าที่แนะนำตามปกติ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้
  เปิดใช้งานการตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่อัตโนมัติ เลือกเพื่อเปิดใช้งานการตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ เมื่อปล่อยระบบ UPS โดยปิดเอาต์พุต และไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ ฟังก์ชันนี้จะทำให้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่คลายประจุจนถึงจุดต่ำสุดหลังจากระยะเวลาผ่านไป:
  • สองสัปดาห์

  • 10 นาที โดยแรงดันไฟฟ้าของเซลล์แบตเตอรี่มีระดับต่ำกว่าระดับการปิดระบบแบตเตอรี่ต่ำ

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?