990-5910F-011

Live Swap: Virtamoduulin lisääminen, poistaminen tai vaihtaminen

HUOMAUTUS: Tämä UPS on suunniteltu ja arvioitu siten, että virtamoduuli voidaan laittaa paikalleen ja poistaa kaikissa toimintatiloissa: Live Swap . Tämä sivu määrittää valmistajan ohjeet suoritukseen Live Swap .
HUOMAUTUS: Tapahtumaenergia on <1,2 cal/cm2 asennettuna ja ensimmäinen käyttöönotto tehty tuotteen ohjeiden mukaisesti. Tapahtumaenergia mitataan 200 mm (8 tuumaa) kaapin edestä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE:

 • Sähkölaitteita saa asentaa, käyttää, huoltaa, ylläpitää, vaihtaa tai ja niille muita vastaavanlaisia töitä suorittaa vain pätevä, koulutettu, kokenut ja pätevä henkilöstö, jolla on tarvittavat luvat (esim. lisenssit, lupatodistukset tai sertifikaatit) näiden töiden tekemiseen. Kaikki työt on suoritettava tavalla, joka ei aiheuta vaaraa, ja on käytettävä sopivia henkilösuojaimia. 

 • Käyttäjän on varmistettava, että tätä laitetta käytettäessä ja sähkölaitteille tai niiden lähettyvillä tehtävissä töissä ja niihin töihin lupia annettaessa noudatetaan valmistajan ohjeita ja käyttöopasta sekä kaikkia sovellettavia lakeja, asetuksia, standardeja ja muita normeja.

 • Schneider Electric tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa mistään tämän laitteen väärästä käytöstä tai yllä mainittujen vaatimusten noudattamatta jättämisestä johtuvista vahingoista, kustannuksista, menetyksistä, vahingoista, kuolemista tai loukkaantumisista.

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
 • Varmista, että UPS:n Live Swap -etiketti on paikallaan.
 • Jos UPS:ssä ei ole Live Swap -etikettiä, ota yhteyttä Schneider Electriciin ja pyydä virtamoduulin vaihtoa.
 • Käytä asianmukaisia suojavarusteita ja noudata sähkölaitteiden turvallisen käsittelyn periaatteita.
 • UPS-laitteen takana ei saa oleskella tämän toimenpiteen aikana.
 • Virtamoduulien paikalleen asettamisen tai poistamisen saa suorittaa vain pätevä henkilöstö, joka tuntee sähkötyöt ja vaaditut varotoimet. Muita henkilöitä ei tule päästää lähelle.
 • Tämä menettely edellyttää etuluukun avaamista. Kaikkien muiden luukkujen ja kansien on oltava suljettuina ja lukittuina tämän toimenpiteen aikana.
 • Varmista ennen tämän toimenpiteen suorittamista, että UPS ei pääse liikkumaan.
 • Jos huollon tai asennuksen puutteita havaitaan, älä jatka tätä toimenpidettä.
 • Älä asenna vahingossa pudonneita, rikkoutuneita, kastuneita, likaantuneita, tuholaisista saastuneita tai millään tavalla vahingoittuneita virtamoduuleita.
 • Älä asenna virtamoduuleja, joiden toimintakyky on tuntematon.
 • Pidä vähintään 200 mm:n etäisyys (8 tuumaa) kaapin etuosasta, kun järjestelmään on kytketty virta.
 • Älä käytä työkaluja tyhjän virtamoduulin aukon sisällä.
 • Älä kurkota tyhjään virtamoduulin aukkoon.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAROITUS
Laitevaurion vaara
 • Säilytä virtamoduuleja ympäristön lämpötilassa −15–40 °C (5–104 °F), jossa kondensoitumaton kosteus on 10–80 %.
 • Säilytä virtamoduuleja alkuperäisissä suojapakkauksissaan.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMIO
Raskas kuorma
Virtamoduulit ovat painavia, ja niiden nostamiseen tarvitaan kaksi ihmistä.
 • 20 kW:n virtamoduuli painaa 25 kg (55 paunaa).
 • 50 kW:n virtamoduuli painaa 38 kg (84 paunaa).
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
HUOMAUTUS:
 • Tarkista ja varmista, että loput virtamoduulit tukevat kuormaa, ennen kuin irrotat virtamoduulin UPS:stä.

 • UPS-laitteeseen asennettujen virtamoduulien määrää voi lisätä tai vähentää vain skaalautuvissa UPS-malleissa (GVSUPS50K150HS, GVSUPS50K150GS tai GVSUPS25K75FS). Tarkista ja varmista, että asennus on oikein mitoitettu teholuokituksen kasvua varten, ennen kuin asennat lisää virtamoduuleja UPS:ään. Asennuksen virheellinen mitoitus voi aiheuttaa asennuksen ylikuormituksen. Katso asennusoppaasta muun muassa paluusuunnan ja menosuunnan suojausta ja kaapelien kokoa koskevat vaatimukset.

 • Ei-skaalautuviin UPS-malleihin voidaan vaihtaa vain valmiiksi asennetut virtamoduulit.

HUOMAUTUS: Menetelmässä näytetään UPS-laitteeseen vaaka-asentoon asennettu virtamoduuli. UPS-laitteeseen pystyasentoon asennettuja virtamoduuleja koskee sama menetelmä.
 1. Virtamoduulin irrottaminen:
  1. Irrota ruuvit ja työnnä lukituksen avauskytkintä.
  2. Vedä virtamoduulia ulos puoliväliin. Lukitusmekanismi estää virtamoduulin vetämisen kokonaan ulos.
  3. Vapauta lukitus painamalla virtamoduulin molemmin puolin olevia vapautuspainikkeita ja irrota virtamoduuli.
  4. Vain skaalautuvat UPS-mallit: Jos korvaavaa virtamoduulia ei asenneta: Asenna täyttölevy tyhjän virtamoduulin aukon eteen.
 2. Virtamoduulin asentaminen:
  1. Vain skaalautuvat UPS-mallit: Poista täyttölevy tyhjästä virtamoduulin aukosta lisävirtamoduulin asentamista varten. Säilytä täyttölevy tulevaa käyttöä varten.
  2. Työnnä virtamoduuli aukkoon. Aktivointimekanismi lukittuu, kun virtamoduuli on oikein paikallaan.
  3. Asenna mukana toimitetut ruuvit virtamoduulin sivuille.
  Virtamoduuli suorittaa itsetestin, määrittää asetuksensa järjestelmän mukaan automaattisesti ja siirtyy sitten verkkoon.
VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkiin virtamoduulipaikkoihin on asennettava joko virtamoduuli tai täyttölevy.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?