990-91111F-034

NEMA İki Delikli Plakalar için Güç Kablolarını Bağlama

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Kablo boyut sınırlaması nedeniyle güç kablolarının ayrıldığı single besleme sistemlerde, ikinci giriş kablosu seti için bypass baralarını kullanın. Single besleme atlatma baraları nedeniyle giriş baralarına iki giriş kablosu seti yerleştirmek için yeterli alan yoktur.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
DUYURU
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
Paralel sistemde bypass işleminde doğru yük paylaşımını sağlamak için:
 • Tüm baypas kabloları tüm UPS'ler için aynı uzunlukta olmalıdır.
 • Tüm çıkış kabloları tüm UPS'ler için aynı uzunlukta olmalıdır.
 • Tüm UPS'ler için, tüm giriş kabloları aynı uzunlukta olmalıdır (yalnızca single şebeke sisteminde gereklidir).
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
 1. Sadece 480 V katı topraklamalı sistemler için (nötr kablo bağlantısız):
  1. RFI braketini çıkarın. İki vidayı saklayın.
  2. Sol taraftaki vidayı sökün ve saklayın.
  3. Sol taraftaki RFI braketini üç vidayla takın.

  UPS'in Önden Görünümü

 2. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
  • Sadece giriş ve bypass ortak şebeke sistemi için: UPS'in sol kısmında belirtilen L3 atlatma barasını çıkarın. Daha sonra yeniden takmak için L3 jumper barasını saklayın.
  • Sadece giriş ve bypass ortak olmayan şebeke sistemi için : UPS'in sol kısmındaki üç single şebekesi atlatma barasını çıkarın.

  UPS'in Önden Görünümü

 3. NEMA 2 delik plakalarını takın ve güç kablolarını açıklanan sırada gösterildiği gibi bağlayın:

  *Set ile gelir.

  UPS'in Önden Görünümü — Single Besleme Sistemi

  UPS'in Önden Görünümü — Giriş ve Bypass Ortak Olmayan Besleme Sistemi

  1. Ekipman topraklama çubuğunu/PE kablosuna bağlayın.
  2. N kablolarını bağlayın. Akü orta noktasını bağlayın (Akü tipinde varsa).
  3. DC+ kablolarını bağlayın.
  4. Çıkış kablolarını bağlayın.
  5. DC- kablolarını bağlayın.
  6. Sadece giriş ve bypass ortak olmayan şebeke sistemi için : Bypass kablolarını bağlayın.
  7. Giriş kablolarını bağlayın.
  NOT: Giriş kablolarını, UPS'in sol üst tarafındaki doğru giriş baralarına bağladığınızdan emin olun.
 4. Sadece giriş ve bypass ortak şebeke sistemi için: L3 atlatma barasını orijinal konumunda iki M8 somunla yeniden takın.

  UPS'in Sağ Önden Görünümü

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?