990-91111K-031

Anslut kraftkablarna med 2-håliga NEMA-plattor

FARA
risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
I singelmatade system där kraftkablarna delats på grund av storleksrestriktionerna bör du använda bypass-samlingsskenorna för den andra uppsättningen ingångskablar. På grund av byglingarna mellan bypass- och ingångsskenan finns inte tillräckligt med plats för att montera dubbla kablage.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS!
Risk för utrustningsskador
För att säkerställa korrekt lastfördelning i bypassdrift i ett parallellsystem:
 • Alla bypasskablar måste ha samma längd för samtliga UPS-enheter.
 • Alla utgångskablar måste ha samma längd för samtliga UPS-enheter.
 • Alla ingångskablar måste ha samma längd för samtliga UPS-enheter (krävs endast i system med enkelmatad försörjning).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
 1. Endast för 480 V solitt jordade ledarsystem (ingen neutral kabelanslutning):
  1. Ta bort RFI-skenan. Spara de två skruvarna.
  2. Ta bort skruven på vänstersidan och spara den.
  3. Montera RFI-skenan på vänstersidan med de tre skruvarna.

  UPS:en framifrån

 2. Gör något av följande:
  • Endast för enkel matning: Ta bort den angivna L3-byglingsskenan på vänstra sidan av UPS:en. Spara L3-byglingsskenan för ommontering senare.
  • Endast för system med dubbel matning: Ta bort de tre enkelmatade byglingsskenorna på vänstra sidan av UPS-enheten.

  UPS:en framifrån

 3. Installera de 2-håliga NEMA-plattorna och anslut kraftkablarna i den ordning som bilderna visar:

  * Medföljer i paketet.

  UPS-enheten framifrån – enkelmatad försörjning

  UPS:en framifrån – system för dubbel matning

  1. Anslut utrustningens jordledare/PE-kablarna.
  2. Anslut N-kablarna. Anslut batteriets mittpunkt (om den finns i batterilösningen).
  3. Anslut DC+-kablarna.
  4. Anslut utgångskablarna.
  5. Anslut DC- kablarna.
  6. Endast för system med dubbel matning: Anslut bypasskablarna.
  7. Anslut ingångskablarna.
  OBS: Koppla in ingångskablarna i rätt ingångskenor på övre vänstra sidan av UPS:en.
 4. Endast för enkel matning: Återmontera L3-skenan i dess ursprungliga läge med två M8-muttrar.

  UPS:en i halvprofil från höger

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?