990-91261B-004

Parallelsystemoversigt

UIB Enhedsindgangsafbryder
SSIB Indgangsafbryder til den statiske switch
IMB Intern vedligeholdelsesafbryder
UOB Enhedsudgangsafbryder
SIB Systemisoleringsafbryder
BB Batteriafbryder i UPS-løsning med indbyggede batterier og evt. eksterne batterier
MBB Ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder

Forenklede 1+1-parallelsystemer

Galaxy VS kan understøtte 2 UPS'er i et forenklet 1+1 parallelsystem for redundans med delt enhedsindgangsafbryder (UIB) og indgangsafbryder til den statiske switch (SSIB).

Forenklet 1+1-parallelsystem – én forsyningskilde

Forenklet 1+1-parallelsystem – to forsyningskilder

Parallelsystemer med individuel enhedsindgangsafbryder (UIB) og indgangsafbryder til den statiske switch (SSIB)

Galaxy VS kan understøtte op til 3 UPS'er i parallel for større kapacitet og op til 3+1 UPS'er i parallel for redundans med individuel indgangsafbryder (UIB) og indgangsafbryder til den statiske switch (SSIB).

BEMÆRK: Den interne vedligeholdelsesafbryder (IMB*) kan kun anvendes i et forenklet 1+1-parallelsystem. I et hvilket som helst andet parallelsystem skal der være en ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder (MBB), og den interne vedligeholdelsesafbryder (IMB*) skal aflåses med hængelås i åben position.

Parallelsystem – én forsyningskilde

Parallelsystem – to forsyningskilder

Parallelsystem med delt enhedsindgangsafbryder (UIB) og indgangsafbryder til den statiske switch (SSIB)

Galaxy VS kan understøtte op til 3 UPS'er i parallel for større kapacitet og op til 3+1 UPS'er i parallel for redundans med delt indgangsafbryder (UIB) og indgangsafbryder til den statiske switch (SSIB).

BEMÆRK: Den interne vedligeholdelsesafbryder (IMB*) kan kun anvendes i et forenklet 1+1-parallelsystem. I et hvilket som helst andet parallelsystem skal der være en ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder (MBB), og den interne vedligeholdelsesafbryder (IMB*) skal aflåses med hængelås i åben position.

Parallelsystem – én forsyningskilde

Parallelsystem – to forsyningskilder

QR code for this page

Var dette nyttigt?