990–91261B–031

Översikt över parallellsystem

UIB Enhetens ingångsbrytare
SSIB Statiska omkopplarens ingångsbrytare
IMB Interna underhållsbrytaren
UOB Enhetens utgångsbrytare
SIB Systemisoleringsbrytare
BB Batteribrytare i UPS för interna batterier och i extern batterilösning (om sådan finns)
MBB Extern underhållsbypassbrytare

Förenklat 1+1 parallellsystem

Galaxy VS kan stödja 2 UPS-enheter i ett förenklat 1+1 parallellsystem för redundans med delad enhetsingångsbrytare UIB och statisk ingångsbrytare SSIB.

Förenklat 1+1 parallellsystem – en försörjning

Förenklat 1+1 parallellsystem – dubbel försörjning

Parallellsystem med individuell enhetsingångsbrytare UIB och statisk ingångsbrytare SSIB

Galaxy VS kan stödja upp till 3 UPS-enheter parallellt för kapacitet och upp till 3+1 UPS-enheter parallellt för redundans med individuell ingångsbrytare UIB och statisk ingångsbrytare SSIB.

OBS: Den interna underhållsbrytaren (IMB*) kan endast användas i förenklade 1+1 parallellsystem. I alla andra parallellsystem måste en extern underhållsbrytare (MBB) medfölja och den interna underhållsbrytaren IMB* måste låsas i det öppna läget.

Parallellsystem – enkelmatad försörjning

Parallellsystem – dubbel försörjning

Parallellsystem med delad enhetsingångsbrytare UIB och statisk ingångsbrytare SSIB

Galaxy VS kan stödja upp till 3 UPS-enheter parallellt för kapacitet och upp till 3+1 UPS-enheter parallellt för redundans med delad ingångsbrytare UIB och statisk ingångsbrytare SSIB.

OBS: Den interna underhållsbrytaren (IMB*) kan endast användas i förenklade 1+1 parallellsystem. I alla andra parallellsystem måste en extern underhållsbrytare (MBB) medfölja och den interna underhållsbrytaren IMB* måste låsas i det öppna läget.

Parallellsystem – enkelmatad försörjning

Parallellsystem – dubbel försörjning

QR code for this page

Var det här till hjälp?