990-91261C-004

Tilslut strømkabler fra et tilstødende modulært batteriskab

BEMÆRK: PE-kablet (0W49449), DC kablerne (0W49426) og de nødvendige bolte og møtrikker til tilslutning af kablerne leveres sammen med det modulære batteriskab.
 1. Drej batteriafbryderen (BB) til positionen OFF (åben), og frakobl batteriterminalerne fra forsiden af batterimodulerne i det modulære batteriskab.
 2. Fjern frontpladen på UPS'en.

  UPS'en set forfra

 3. Slut PE-kablet (0W49449) til PE-busbaren i UPS'en.
 4. Slut DC kablerne (0W49426) til DC busbarerne i UPS'en.
 5. Før PE-kablet og DC kablerne fra bagsiden af UPS'en mod forsiden og op langs mellemrummet mellem modulært batteriskab 1 og UPS'en.

  UPS'en set bagfra

 6. Før PE-kablet og DC kablerne ind i modulært batteriskab 1, og tilslut PE-kablet og DC kablerne i modulært batteriskab 1.

  Tilstødende modulært batteriskab 1 og UPS'en set forfra

 7. Sæt frontpladen på igen.
QR code for this page

Var dette nyttigt?