990-91261B-004

Specifications for 480 V Systems

The supply for input and bypass must be solid-grounded WYE transformers. Delta input supply for either input or bypass is not permitted.

The UPS system must be installed as a separately derived system. Leakage currents will occur in the bonding jumper and the technical/system earth.

Indgangsspecifikationer for 480 V

UPS-klassifikation

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (systemer med én forsyningskilde)
3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE (systemer med en eller to forsyningskilder)*

Indgangsspændingsinterval (V)

408-552

Frekvensinterval (Hz)

40-70

Nominel indgangsstrøm (A)

25

37

50

62

Maksimal indgangsstrøm (A)

30

45

60

74

Begrænsning af indgangsstrøm (A)

31

47

62

77

Indgangseffektfaktor

0,99 for last større end 50 %
0,95 for last større end 25 %

Samlet harmonisk forvrængning (THDI)

<3 % ved fuld lineær last (symmetrisk)

Maksimal kortslutningsklassificering

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder

Bypass-specifikationer for 480 V

UPS-klassifikation

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE
3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE*

Bypass-spændingsinterval (V)

432-528

Frekvensinterval (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren)

Nominel bypass-strøm (A)

24

36

49

61

Nominel neutral strøm (A)

42

62

83

104

Maksimal kortslutningsgrad*

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 200 A, smelteintegrale 5.25 kA2s

Udgangsspecifikationer for 480 V

UPS-klassifikation

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Tilslutninger*

4-leder (L1, L2, L3, N, PE)
3-leder (L1, L2, L3, PE)

Spændingsregulering

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapacitet

150 % i 1 minut (ved normal drift)
125 % i 10 minutter (ved normal drift)
125 % i 1 minut (ved batteridrift)
125 % vedvarende (ved bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (ved bypassdrift)

Dynamisk lastreaktion

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Udgangseffektfaktor

1

Nominel udgangsstrøm (A)

24

36

48

60

Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende

Synkroniseret slew rate (Hz/sek)

Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Samlet harmonisk forvrængning (THDU)

<1% for lineær last
<5% for ikke-lineær last

Last-crestfaktor

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden lastreduktion

Batterispecifikationer for 480 V

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Beskyttelse af strømlagringsenheden: Der skal placeres en anordning til beskyttelse mod overstrøm tæt på strømlagringsenheden.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Alle værdier er baseret på 40 batteriblokke.

UPS-klassifikation

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 0-40 % last

80 %

Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 100 % last

20 %

Maksimal ladeeffekt (ved 0-40 % last) (kW)

16

24

32

40

Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW)

4

6

8

10

Nominel batterispænding (VDC)

480

Nominel flydespænding (VDC)

545

Maksimal boost-spænding (VDC)

571

Temperaturkompensation (pr. celle)

-3,3 mV/°C ved T ≥ 25 °C – 0 mV/°C ved T < 25 °C

Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC)

384

Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (A)

43

65

87

108

Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (A)

54

81

108

135

Ripple-strøm

< 5 % C20 (5 minutters batteridrift)

Batteritest

Manuel/automatisk (kan vælges)

Maksimal kortslutningsklassificering

10 kA

Anbefalede kabelstørrelser for 480 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 1/0 AWG.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Det maksimale antal kabelforbindelser pr. busbar: 2 på input/output/bypass-busbarer; 2 på DC+/DC- busbarer; 4 på N-busbar; 5 på PE-busbar.

BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

Kabelstørrelserne i denne vejledning er baseret på tabel 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere (75 °C terminering)

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med NEC's korrektionsfaktorer.

Strømledere til jording af udstyr (PE i denne manual) skal være dimensioneret i overensstemmelse med NEC's artikel 250.122 og tabel 250.122.

BEMÆRK: The DC cable sizes given here are recommendations – Always follow the specific instructions in the battery solution documentation for DC cable sizes and ensure that the DC cable sizes match the battery breaker rating.
Kobber 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Indgangsfaser (AWG/kcmil)

8

6

4

3

Indgangs-PE (AWG/kcmil)

10

8

8

6

Bypass-/udgangsfaser (AWG/kcmil)

10

8

6

4

Bypass-PE/udgangs-PE (AWG/kcmil)

10

8

8

8

Neutral* (AWG/kcmil)

6

4

2

1/0

DC+/DC-*(AWG/kcmil)

6

4

2

1/0

DC PE (AWG/kcmil)

8

6

6

6

BEMÆRK: Kabelstørrelserne er baseret på 80 % klassificerede afbrydere til UIB, UOB, MBB, SSIB og 100 % klassificerede afbrydere til batteriafbryder(e).

Anbefalet beskyttelse før indgangen på udstyret for 480 V

FORSIGTIG
brandfare
  • Forbind kun til et kredsløb med nedenstående specifikationer.
  • Forbind til et kredsløb med en maksimal beskyttelse mod overstrøm på 125 A i grenledningen i overensstemmelse med National Electrical Code, ANSI/NFPA70, og Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Beskyttelse mod overstrøm skal leveres af andre, og beskyttelsen skal markeres med denne funktion.

UPS-klassifikation

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
 

Indgang

Bypass

Indgang

Bypass

Indgang

Bypass

Indgang

Bypass

Afbrydertype

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

60

50

80

70

100

80

tr ved 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

QR code for this page

Var dette nyttigt?