990-91261E-023

Kople til strømkablene fra et tilstøtende modulært batterikabinett

MERK: Utstyrsjordingslederen/PE-kabelen (0W49449), DC kablene (0W49426) og de nødvendige boltene og mutrene for å kople til kablene leveres med det modulære batterikabinettet.
 1. Sett batteribryteren (BB) i åpen posisjon (AV) og kople fra batteriterminalene fra forsiden av batterimodulene i det modulære batterikabinettet eller de modulære batterikabinettene.
 2. Fjern frontplaten på UPSen.

  UPS vist forfra

 3. Kople utstyrsjordingslederen / PE-kabelen (0W49449) til G/PE-samleskinnen i UPSen.
 4. Kople DC kablene (0W49426) til DC samleskinnene i UPSen.
 5. Før utstyrsjordinglederen/PE-kabelen og DC kablene fra baksiden av UPSen mot forsiden og opp i gapet mellom modulært batterikabinett 1 og UPSen.

  UPS sett bakfra

 6. Før utstyrsjordingslederen/PE-kabelen og DC kablene inn i modulært batterikabinett 1, og kople til utstyrsjordingslederen/PE-kabelen og DC kablene i modulært batterikabinett 1.

  Tilstøtende modulært batterikabinett 1 og UPS vist forfra

 7. Sett frontplaten på igjen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?