990-91261C-034

Güç Kablolarını, Komşu Bir Modüler Akü Kabini'nden Bağlama

NOT: PE kablosu (0W49449), DC kabloları (0W49426) ve kabloları bağlamak için gereken cıvata ve somunlar modüler akü kabini ile sağlanır.
 1. Akü kesicisi BB açık (KAPALI) konumuna getirin ve akü kutuplarını modüler akü kabinindeki/kabinlerindeki akü modüllerinin önünden ayırın.
 2. UPS üzerindeki ön plakayı çıkarın.

  UPS'in Önden Görünümü

 3. PE kablosunu (0W49449) UPS'deki PE barasına bağlayın.
 4. DC kablolarını (0W49426) UPS'deki DC baralarına bağlayın.
 5. PE kablosunu ve DC kablolarını UPS'in arkasından öne ve yukarı doğru yönlendirerek modüler akü kabini 1 ile UPS arasındaki boşluğa yerleştirin.

  UPS'in Arkadan Görünümü

 6. PE kablosunu ve DC kablolarını modüler akü kabini 1'e yönlendirin ve PE kablosunu ve DC kablolarını modüler akü kabini 1'e bağlayın.

  Bitişik Modüler Akü Kabini 1 ve UPS'nin Önden Görünümü

 7. Ön plakayı tekrar takın.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?