990-91261C-031

Anslut kraftkablarna från ett närliggande modulärt batteriskåp

OBS: PE-kabeln (0W49449), DC-kablarna (0W49426) och de nödvändiga bultarna och muttrarna för att ansluta kablarna kommer med det modulära batteriskåpet.
 1. Konfigurera batteribrytaren BB till den öppna (AV) positionen och koppla bort batteriterminalerna från batterimodulernas framsida i de modulära batteriskåpen.
 2. Ta bort frontplattan på UPS-enheten.

  UPS:en framifrån

 3. Anslut PE-kabeln (0W49449) till PE-samlingsskenen i UPS-enheten.
 4. Anslut DC-kablarna (0W49426) till DC-samlingsskenorna i UPS-enheten.
 5. Dra PE-kabeln och DC-kablarna från baksidan av UPS-enheten mot framsidan och upp i mellanrummet mellan det modulära batteriskåpet 1 och UPS-enheten.

  UPS:en bakifrån

 6. Dra in PE-kabeln och DC-kablarna i det modulära batteriskåpet 1 och anslut PE-kabeln och DC-kablarna i det modulära batteriskåpet 1.

  Vy av intilliggande modulärt batteriskåp 1 och UPS-enheten framifrån

 7. Installera om frontpanelen.
QR code for this page

Var det här till hjälp?