990-91261E-031

Anslut kraftkablarna från ett intilliggande modulärt batteriskåp

OBS: Utrustningen jordledare/PE-kabeln (0W49449), DC-kablarna (0W49426) och de nödvändiga bultarna och muttrarna för att ansluta kablarna kommer med det modulära batteriskåpet.
 1. Konfigurera batteribrytaren BB till den öppna (AV) positionen och koppla bort batteriterminalerna från batterimodulernas framsida i de modulära batteriskåpen.
 2. Ta bort frontplattan på UPS-enheten.

  UPS:en framifrån

 3. Anslut utrustningens jordledare/PE-kabel (0W49449) till G/PE-skenan i UPS:en.
 4. Anslut DC-kablarna (0W49426) till DC-samlingsskenorna i UPS-enheten.
 5. Dra utrustningen jordledare/PE-kabeln och DC-kablarna från baksidan av UPS-enheten mot framsidan och upp i mellanrummet mellan det modulära batteriskåpet 1 och UPS-enheten.

  UPS:en bakifrån

 6. Dra utrustningens jordledare/PE-kabeln och DC-kablarna i det modulära batteriskåpet 1 och anslut utrustningens jordledare/PE-kabeln och DC-kablarna i det modulära batteriskåpet 1.

  Vy framifrån av intilliggande modulärt batteriskåp 1 och UPS:en

 7. Installera om frontpanelen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?