DOCA0236TR-00

Uygulama Geliştirmek için İşlev Bloklarının Kullanılması

EcoStruxure Control Expert Classic yazılımında uygulama geliştirmek amacıyla işlev bloklarını kullanmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

Adım

Eylem

1

Project Browser (Proje Tarayıcısı) penceresinde Programs (Programlar) >Tasks (Görevler) > MAST > Logic (Mantık) öğesine tıklayın.

2

Logic (Mantık) klasörüne sağ tıklayın ve New Section’ı (Yeni Bölüm) seçin.

Sonuç: Ekranda New Section (Yeni Bölüm) penceresi görüntülenir.

3

İşlev bloğuna yeni bir ad girin. FBD dilini seçin ve OK’e (Tamam) tıklayın.

Sonuç: Ekranda yapılandırma alanı penceresi görüntülenir.

4

Yapılandırma alanına sağ tıklayın ve FFB Input Assistant’ı (FFB Giriş Yardımcısı) seçin.

Sonuç: Ekranda Function Input Assistant (İşlev Giriş Yardımcısı) penceresi görüntülenir.

5

Function Input Assistant’ın (İşlev Giriş Yardımcısı) yanında bulunan Gözat düğmesine tıklayın.

Sonuç: Ekranda FFB Type Selection (FFB Tür Seçimi) penceresi görüntülenir.

6

FFB Type Selection (FFB Tür Seçimi) ekranında <Libset V15.0> > TeSys island Library 2021’i (TeSys island Kütüphanesi) ve daha sonra gereken işlev bloğunu seçin ve OK’e (Tamam) tıklayın.

7

İşlev bloğunu seçtikten sonra Function Input Assistant (İşlev Giriş Yardımcısı) ekranında OK’e (Tamam) tıklayın.

Sonuç: Fare okunun yanında bir simge görüntülenir.

8

Yapılandırma alanına sol tıklayın.

Sonuç: Ekranda işlev bloğunun yapısal görünümü gösterilir.

Mevcut işlev blokları ve yapılandırmaları hakkında daha fazla bilgi almak için EcoStruxure Control Expert – TeSys island Kütüphane Kontrolü – Kullanıcı Kılavuzu’na bakın.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?