DOCA0236TR-00

Başlatma ve Test

Kurulumdan sonra elektrik kontrol ve otomasyon ekipmanını düzenli çalıştırma için kullanmadan önce sistemde, ekipmanın doğru çalıştığını doğrulamak için yetkili personel tarafından bir başlatma testi yapılmalıdır. Bu tür bir kontrol için düzenlemelerin yapılması ve tam ve tatmin edici bir testin yapılması için yeterli zamanın ayrılması önemlidir.

UYARI
EKİPMAN ÇALIŞMA TEHLİKESİ
  • Tüm kurulum ve ayarlama işlemlerinin tamamlandığını doğrulayın.
  • Çalışma testlerinin yapmadan önce tüm bileşen aygıtlarından nakliye için kullanılan tüm blokları ve diğer geçici tutma araçlarını çıkarın.
  • Ekipmandaki araçları, ölçüm cihazlarını ve atıkları çıkarın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

Ekipman belgesinde önerilen tüm başlatma testlerini yapın. Tüm ekipman belgelerini ileride başvurmak üzere saklayın.

Yazılım testi hem simülasyonlu hem de gerçek ortamlarda yapılmalıdır.

Tamamlanmış sistemde, yerel düzenlemelere göre (örneğin ABD'de National Electrical Code’a göre) takılan topraklamalar hariç olmak üzere tüm kısa devreler ve topraklamalar olmadığını doğrulayın. Yüksek potansiyel voltajı testi gerekliyse, ekipmana yanlışlıkla zarar vermemek için ekipman belgelerindeki önerileri uygulayın.

Ekipmana enerji vermeden önce:

  • Ekipmandaki araçları, ölçüm cihazlarını ve atıkları çıkarın.

  • Ekipman muhafazası kapağını kapatın.

  • Giriş elektrik hatlarından topraklamayı kaldırın.

  • Üretici tarafından önerilen tüm başlatma testlerini yapın.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?