DOCA0236TR-00

TeSys island’ın Bir Projeye Eklenmesi

Projeye TeSys island’ı eklemek için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

Adım

Eylem

1

Tools (Araçlar) > DTM Browser’a (DTM Tarayıcı) tıklayın.

2

DTM Browser (DTM Tarayıcı) penceresinde CPU adına sağ tıklayın ve ADD’i (EKLE) seçin.

Sonuç: Ekranda ADD (EKLE) penceresi görüntülenir.

3

Protocol (Protokol) aşağı açılır menüsünde Modbus over TCP’yi seçin.

4

TeSys island aygıtını seçin ve Add DTM’e (DTM Ekle) tıklayın.

Sonuç: Ekranda aygıt özellikleri penceresi görüntülenir.

5

Properties of device (Aygıt özellikleri) penceresinde gerekiyorsa cihazın adını değiştirin ve OK’e (Tamam) tıklayın.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?