990-91375-007

Σύνδεση καλωδίων σήματος για GVBBB630EL-2CB και GVBBB630EL-3CB στο UPS Galaxy VL

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το συνιστώμενο μέγεθος καλωδίου σήματος είναι 0,5 mm2.
 1. Ασφαλίστε και επισημάνετε τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
 2. Χαλαρώστε τις βίδες των προστατευτικών καλυμμάτων και ανασηκώστε τα για να τα αφαιρέσετε από το κουτί αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
 3. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος μέσω του άνω ή του κάτω μέρους του κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
 4. Συνδέστε τα καλώδια σήματος στην ομάδα πόλων ελέγχου:
  1. Σύνδεση τερματικών 1-4 για τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας 1 (BB1).
  2. Σύνδεση τερματικών 5-8 για τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας 2 (BB2).
  3. Σύνδεση τερματικών 9-12 για τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας 3 (BB3).
  4. Στερεώστε τα καλώδια με καλωδιοδέτες (παρέχονται) στο ανακουφιστικό καλωδίων.
 5. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος ξεχωριστά από τα καλώδια τροφοδοσίας.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;