990-91379C-007

Live Swap: Προσθήκη, αφαίρεση ή αντικατάσταση μιας μονάδας ισχύος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το UPS έχει σχεδιαστεί και αξιολογηθεί για την τοποθέτηση και αφαίρεση της μονάδας ισχύος σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας Live Swap . Αυτή η σελίδα καθορίζει τις οδηγίες του κατασκευαστή όσον αφορά τον τρόπο απόδοσης Live Swap .
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η προσπίπτουσα ενέργεια είναι <1,2 cal/cm2 κατά την τοποθέτηση και την πρώτη εκκίνηση σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος. Η προσπίπτουσα ενέργεια μετράται 200 mm (8 ίντσες) από την μπροστινή όψη του ερμαρίου.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ:

 • Η εγκατάσταση, η λειτουργία, το σέρβις, η συντήρηση, η αντικατάσταση ή η εκτέλεση παρόμοιων εργασιών στον ηλεκτρικό εξοπλισμό πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο, εκπαιδευμένο, έμπειρο και αρμόδιο προσωπικό που κατέχει τις απαραίτητες άδειες (π.χ. εγκρίσεις, άδειες ή πιστοποιήσεις) για την εκτέλεση τέτοιων εργασιών. Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με τρόπο που δεν δημιουργεί κίνδυνο και χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). 

 • Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις οδηγίες του κατασκευαστή και του εγχειριδίου χρήσης και με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, πρότυπα και οδηγίες κατά τη χρήση αυτού του εξοπλισμού και την εκτέλεση εργασιών ή την άδεια για την εκτέλεση εργασιών σε ή κοντά σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.

 • Η Schneider Electric και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις, έξοδα, απώλειες, ζημιές, θάνατο ή τραυματισμούς που προκύπτουν από την ακατάλληλη χρήση του παρόντος εξοπλισμού ή τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις παραπάνω απαιτήσεις.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
 • Βεβαιωθείτε ότι το UPS φέρει την ετικέτα Live Swap .
 • Αν το UPS δεν φέρει ετικέτα Live Swap , τότε το UPS πρέπει να μεταβεί στη λειτουργία παράκαμψης συντήρησης ή να απενεργοποιηθεί πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση μιας μονάδας ισχύος.
 • Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας και ακολουθήστε τις ασφαλείς πρακτικές ηλεκτρικών εργασιών.
 • Η τοποθέτηση ή αφαίρεση των μονάδων ισχύος πρέπει να εκτελείται από καταρτισμένο προσωπικό που έχει γνώση των μπαταριών και των απαιτούμενων προφυλάξεων. Διατηρείτε το μη καταρτισμένο προσωπικό μακριά.
 • Για αυτήν τη διαδικασία απαιτείται το άνοιγμα της μπροστινής θύρας. Όλες οι άλλες θύρες και τα καλύμματα πρέπει να παραμένουν κλειστά και ασφαλισμένα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
 • Βεβαιωθείτε ότι το UPS είναι ασφαλισμένο και δεν μετακινείται πριν εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία.
 • Εάν παρατηρηθεί ένδειξη κακής συντήρησης ή εγκατάστασης, μην προχωρήσετε σε αυτήν τη διαδικασία
 • Μην τοποθετείτε μονάδες ισχύος που έχουν υποστεί ακούσια πτώση, σπάσιμο, πλημμύρα, μόλυνση, παρασιτική προσβολή ή έχουν υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Μην τοποθετείτε μονάδες ισχύος των οποίων η κατάσταση λειτουργίας είναι άγνωστη.
 • Διατηρήστε μια ελάχιστη απόσταση 200 mm (8 ίντσες) από την μπροστινή όψη του ερμαρίου ενώ το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.
 • Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία μέσα στην κενή υποδοχή της μονάδας ισχύος.
 • Μην εκτελείτε εργασίες στην κενή υποδοχή της μονάδας ισχύος.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
 • Αποθηκεύετε τις μονάδες ισχύος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -15 έως 40°C (5 έως 104°F), μη συμπυκνούμενη υγρασία 10-80%.
 • Αποθηκεύστε τις μονάδες ισχύος στην αρχική τους προστατευτική συσκευασία.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βαρύ φορτίο
Οι μονάδες ισχύος είναι βαριές (38 kg (83,77 lbs)) και απαιτούν δύο άτομα για την ανύψωσή τους.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος υπερφόρτωσης της εγκατάστασης
Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση έχει το σωστό μέγεθος για την αύξηση της ονομαστικής ισχύος πριν τοποθετήσετε περισσότερες μονάδες ισχύος στο UPS. Η εσφαλμένη μέτρηση της εγκατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε υπερφόρτωση της εγκατάστασης. Δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης για τις απαιτήσεις προστασίας ανάντη και κατάντη, τα μεγέθη καλωδίων κ.λπ.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πτώσης φορτίου
Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι οι υπόλοιπες μονάδες ισχύος μπορούν να υποστηρίξουν το φορτίο πριν αφαιρέσετε μια μονάδα ισχύος από το UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
 1. Για να αφαιρέσετε μια εγκατεστημένη μονάδα ισχύος:
  1. Αφαιρέστε τις βίδες από το επάνω και το κάτω μέρος της μονάδας ισχύος και πατήστε τον διακόπτη ξεκλειδώματος.
  2. Τραβήξτε προς τα έξω τη μονάδα ισχύος μέχρι τη μέση. Ένας μηχανισμός κλειδώματος εμποδίζει το τράβηγμα ολόκληρης της μονάδας ισχύος.
  3. Ελευθερώστε την κλειδαριά πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης στο επάνω μέρος της μονάδας ισχύος και αφαιρέστε τη μονάδα ισχύος.
  4. Εάν δεν πρόκειται να τοποθετηθεί μονάδα ισχύος αντικατάστασης: Τοποθετήστε μια πλάκα πλήρωσης μπροστά από την κενή υποδοχή της μονάδας ισχύος.
 2. Για να τοποθετήσετε μια νέα μονάδα ισχύος:
  1. Εάν η μονάδα ισχύος που τοποθετείται είναι πρόσθετη: Αφαιρέστε την πλάκα πλήρωσης από την κενή υποδοχή της μονάδας ισχύος. Αποθηκεύστε την πλάκα πλήρωσης για μελλοντική χρήση.
  2. Ωθήστε τη μονάδα ισχύος στην υποδοχή. Ο μηχανισμός ενεργοποίησης θα ασφαλίσει όταν η μονάδα ισχύος έχει εισαχθεί σωστά.
  3. Τοποθετήστε τις παρεχόμενες βίδες στην κορυφή και στο κάτω μέρος της μονάδας ισχύος.
  Η μονάδα ισχύος θα πραγματοποιήσει αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, θα αναβαθμίσει αυτόματα το υλικολογισμικό σύμφωνα με το σύστημα και στη συνέχεια θα συνδεθεί στο διαδίκτυο.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Όλες οι υποδοχές μονάδων ισχύος πρέπει να έχουν τοποθετημένη είτε μονάδα ισχύος είτε πλάκα πλήρωσης.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;