990-91379B-025

Ustawianie daty i godziny

  1. Stuknij przyciski Konfiguracja > Ogólne > Data i godzina .
  2. Ustaw Rok, Miesiąc, Dzień, Godzinę, Minutę i Sekundę.
  3. Wciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
QR code for this page

czy było to pomocne?