990-91379A-025

WYŁĄCZ falownik

WAŻNY: Spowoduje to wyłączenie zasilania obciążenia.
  1. Wybierz Sterowanie > Falownik > Falownik wyłączony.
  2. Wciśnij przycisk OK na ekranie potwierdzenia.
QR code for this page

czy było to pomocne?