990-91379B-025

Konfiguracja wyłączników

UWAGA: Ta konfiguracja jest niezbędna do prawidłowej pracy zasilacza UPS.
  1. Wciśnij przyciski Konfiguracja > Bateria .
  2. Wciśnij różne wyłączniki na schemacie układu, aby skonfigurować, które wyłączniki znajdują się w systemie UPS. Kwadrat ze znacznikiem oznacza, że wyłącznik jest obecny, pusty kwadrat oznacza, że wyłącznik jest nieobecny. Obecność wyzwalacza BF2 może być konfigurowana tylko przez pracowników serwisowych firmy Schneider Electric.
    UWAGA: Zasilacz UPS może monitorować do czterech wyłączników baterii w urządzeniu bateryjnym. Schemat układu pokazuje tylko jeden wyłącznik baterii (BB), nawet jeśli podłączono więcej wyłączników baterii i skonfigurowano je w celu monitorowania. Jeśli jeden lub więcej monitorowanych wyłączników baterii jest w pozycji zamkniętej, BB będzie pokazany na schemacie układu jako zamknięty. Jeśli wszystkie monitorowane wyłączniki baterii są w pozycji zamkniętej, BB będzie pokazany na schemacie układu jako otwarty.
  3. Wciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?